Uzsākta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēte Valmieras novada Trikātas ciemā

Valmieras ūdens logo

SIA “Valmieras ūdens” un Valmieras novada pašvaldība noslēgusi līgumu par ūdenssaimniecības apakšzemes komunikācijas tīklu sistēmu izpēti Trikātas pagasta Trikātas ciema teritorijā ar mērķi iegūt objektīvu priekšstatu par apakšzemes komunikāciju tehnisko stāvokli un nepieciešamajiem uzlabojuma darbiem, lai ikdienā iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Darbus plānots pabeigt līdz 2022. gada 15. novembrim.

Nule esam pabeiguši centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti Mūrmuižā, un ar iegūtajiem rezultātiem iepazīstinājām pašvaldības vadību atbildīgos speciālistus. Pēc līdzīgas metodikas uzsākam darbus Trikātas ciemā, kurā, tāpat kā iepriekš Mūrmuižā, galvenais uzdevums ir novērst nesakritības dabā ar mums iesniegto tehnisko dokumentāciju. Tāpēc informējam iedzīvotājus, ka tuvāko divarpus mēnešu laikā mūsu darbinieki apsekos tur esošos apakšzemes komunikāciju tīklu sistēmas. Protams, centīsimies lieki netraucēt vietējos cilvēkus ikdienas gaitās, tomēr Mūrmuižas pieredze liecina, ka vēsturiski cauruļvadu sistēmas un akas izvietotas uz  nu jau privātīpašumā esošiem zemesgabaliem, un pieļaujam, ka ar līdzīgu situāciju varam saskarties arī Trikātā.

SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks:

Jāatzīmē, ka SIA “Valmieras ūdens” darbinieki sev uzticēto pienākumu veikšanas laikā ir tērpušies ar uzņēmuma logo marķētā specapģērbā, kā arī izmanto trafarētas transporta vienības. Jautājumu gadījumos iedzīvotāji aicināti sazināties ar SIA „Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni 6 4226001, 28233110 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Informāciju sagatavoja: Ingrīda Upīte,

SIA “Valmieras ūdens”

Sabiedrisko attiecību speciāliste