Uzsākta pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “BN KOMFORTS” reorganizācija

Ņemot vērā lietderības principu un virzītos uz pēc iespējas vienotu īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, kā arī ar mērķi nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu Valmieras novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, 30. jūnijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par SIA “BN KOMFORTS”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” reorganizāciju. Reorganizācijas rezultātā SIA “BN KOMFORTS” manta (t.sk. tiesības un pienākumi pret pakalpojumu saņēmējiem) tiks nodota Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, atbilstoši katras kapitālsabiedrības pamatdarbības veidam.

SIA “BN KOMFORTS” līdzšinējā pamatdarbība bija saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu Rencēnu, Ēveles, Vecates, Matīšu, Burtnieku un Valmieras pagastu iedzīvotājiem.