Uzsākta pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vides un dabas izziņa” ieviešana

Rūjiena

Valmieras novada pašvaldība 2023.gada 19.maijā parakstīja Granta līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Vides un dabas izziņa” (akronīms “EnvironmentNatureMe”, Nr. LVIII-059) ieviešanu.

Projekts tiks ieviests vadošajam projekta partnerim Valmieras novada pašvaldībai sadarbojoties ar projekta partneriem Cēsu novada un Valkas novada pašvaldībām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 88 525,00 EUR. Programmas līdzfinansējums 90% apmērā jeb 79 672,50 EUR. Valmieras novada pašvaldībai pieejamās attiecināmās izmaksas 46 541,00 EUR, t.sk.,90% 41 886,90 EUR Programmas līdzfinansējums, 5% 2 327,05 EUR Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums un 5% 2 327,05 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta mērķis: kopīgu darbību īstenošana vides pārvaldībā, lai veicinātu vides aizsardzību, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām.

Projekta specifiskie mērķi:

1) Veicināt un atbalstīt jauniešu zināšanas, prasmes un atbildību pret vidi ilgtspējīgai attīstībai, īstenojot projekta aktivitātes 6 mēnešu periodā.

2) Papildināt īstenotā projekta “Zaļie Torņi” (angliski “Green Towers”) Nr. LV-RU-016 rezultātus.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Aprīkojuma iegāde, kas nodrošinās iespēju īstenot dažādu ar vides izglītību saistītu aktivitāšu īstenošanu īstenotajā projetā “Zaļie Torņi” izveidotajā infrastruktūrā.
  2. Vides izziņas pasākumi (ekskursijas, nometnes, pārgājieni).
  3. Digitālo informācijas materiālu sagatavošana.

Valmieras novada pašvaldības aktivitātes:

  1. Aprīkojuma iegāde “zaļajam paviljonam” pie Rūjienas vidusskolas.
  2. 2 ekskursijas Rūjienas vidusskolas skolēniem uz Ventspils zinātnes centru VIZIUM.
  3. 4 mācību ekspedīcijas vides izglītības jomā Rūjienas vidusskolas apkārtnē.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  1. Iniciatīvas dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanai – 1;
  2. Personu skaits, kas aktīvi piedalās vides pasākumos un izpratnes veidošanas pasākumos – 250;
  3. Pasākumu dalībnieku procentuālā daļa, kuru zināšanas ir palielinājušās un, iespējams, radījusi ilgstošu ietekmi/darbību – 60%.
Eiropas Savienība

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valmieras novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli