Uzsākta latvāņu apkarošana pašvaldības īpašumos Valmierā

Sosnovska latvānis ir Latvijas dabai neraksturīga augu suga, kas apdraud vietējās sugas, to dzīvotnes, kā arī saskarsmē ar ādu cilvēkam var radīt ķīmiskus apdegumus. Tas konstatēts arī Valmierā un Valmieras novadā. Likumdošana nosaka, ka ikviena zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā.

Pašvaldības īpašumos Valmierā 3000 m2 platībā šogad tiek veikta Sosnovska latvāņa mehāniskā apkarošana, to nopļaujot. Atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem latvāņu mehānisko pļaušanu pašvaldības īpašumos Valmierā veic SIA “Risinājums I”. Valmierā ar invazīvo Sosnovska latvāni ir invadēti pašvaldības īpašumi ap Rātes upīti pie Rubenes ielas, kā arī tālāk gar Dzirnavu ezeriņu tā kreisajā krastā, arī pļavā pie Beverīnas ielas un industriālās teritorijas pie Kauguru, Eksporta un Zāļu ielas, kā arī īpašumā Rūpniecībās ielā 1. Sosnovska latvānis konstatēts arī nogāzē pie deviņstāvu mājām Plostnieku ielā.

Latvāņu apkarošana veikta arī Vecates, Burtnieku un Ēveles pagastos vairāk nekā 10 hektāru platībā, tos miglojot ar selektīviem herbicīdiem.

Sosnovska latvāņa ierobežošanas metodes ir atkarīgas no latvāņu augšanas vietas un stadijas. Pilsētvidei vispiemērotākā latvāņu apkarošanas metode ir to mehāniskā nopļaušana. Būtiska ir arī zemes īpašnieku savstarpēja, sistemātiska sadarbība, lai nepieciešamie pasākumi tiktu veikti visos blakus esošajos skartajos īpašumos. Plašāka informācija par invazīvajām augu sugām, tostarp Sosnovska latvāni, pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā. Aicinām arī ziņot par vietām Valmieras novadā, kur vēl ir izplatījies invazīvais Sosnovska latvānis, zvanot pašvaldības Operatīvās informācijas centram pa tālruni 8484 vai sūtot informāciju ar fotogrāfijām un koordinātām uz e-pastu .