Uzsākta ielu apgaismojuma tīkla izbūve Burtniekos

Burtnieku ciematā uzsākta ielu apgaismojuma tīkla izbūve. Apgaismojuma uzlabošana paredzēta Jāņa Vintēna, Parka, Laimdotas, Lāčplēša un Kokneša ielu posmos.

Izvērtējot esošo situāciju, lai apgaismojums būtu pietiekams un uzlabotos redzamība un drošība diennakts tumšajā laikā, paredzēts uzstādīt kopumā 47 apgaismes balstus. Darbu laikā demontēs visus vecos balstus un uzstādīs jaunus. Arī pašreiz neapgaismotajā Kokneša ielas posmā tiks ierīkots apgaismojums.

Jaunais ielu apgaismojums būs aprīkots ar sistēmu vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienas gaismu, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

Darbus veic SIA “WOLTEC” un to noslēgums plānots šovasar.