Uzsāks rotācijas apļa izbūvi Rubenes, Raiņa un Valkas ielas krustojumā. Gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi!

Drīzumā Valmierā uzsāks rotācijas apļa izbūvi Rubenes, Raiņa un Valkas ielas krustojumā. Darbu laikā gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi- būs daļēji slēgts pārbūvējamais krustojums.

Tiks uzstādītas ceļa zīmes Nr. 302 “Braukt aizliegts” posmā no autoceļa A3 līdz Rubenes, Raiņa un Valkas ielu krustojumam. Ieteicamais apbraucamais ceļš ir pa A3, Andreja Upīša ielu un Rubenes ielu. Krustojuma zonā būs slēgta viena virziena braukšanas josla un divvirzienu satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm. Par darbu veikšanu atbildīgajiem uzdots nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, lai organizētu iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minēto ielu posmos, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, operatīvā transporta satiksmi, kā arī sabiedriskā transporta satiksmi.

Apļveida krustojuma izbūve ir sarežģītāka nekā krustojuma pārbūve, kā arī būvniekiem ir īpašs izaicinājums to darīt pilsētvidē ar lielu satiksmes intensitāti. Tāpēc autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļazīmēm, izvēlēties apbraucamos ceļus un ievērot noteiktos ierobežojumus! Projekta īstenošanas gaitā satiksmes organizācijas shēma var tikt mainīta atkarībā no būvdarbu virzības.

Esošajā situācijā transporta kustība Raiņa, Valkas, Rubenes ielas krustojumā nav droša, un krustojums ir nepārredzams, sastrēgumstundās satiksme ir ļoti apgrūtināta. Līdztekus intensīvai vieglo automašīnu satiksmei krustojumā ir arī ievērojama gājēju satiksme, kā arī regulāra satiksmes autobusu kursēšana. Kustība krustojumā ir atļauta visos virzienos, priekšroka krustojumā ir pa Rubenes – Valkas ielu braucošajiem. Nevienā no virzieniem nav izveidotas kreisās un labās nobraukšanas joslas, taču krustojuma asfaltētā platība ir liela, kas veicina kustības dezorganizāciju tajā. Satiksmes organizēšanas infrastruktūras projektēšanas eksperti, izvērtējot apstākļus, ir secinājuši, ka optimālākais risinājums šajā krustojumā ir rotācijas apļa izbūve. Lēmums par rotācijas apļa izbūvi šajā krustojumā pieņemts jau 2016. gadā.

Rotācijas aplim paredzēta vienjoslas brauktuve ar ārmalas rādiusu 15 metri. Brauktuves platums būs 6 metri, paredzot arī 1,5 metru platu bruģēto paplašinājumu apļa brauktuves iekšmalā, lai nodrošinātu kravas transporta izbraukšanu. Uz visām pieslēguma ielām paredzētas drošības saliņas, kas sadala aplī iebraucošās un no tā izbraucošās satiksmes plūsmas.

Atbrīvojot teritoriju rotācijas apļa izbūvei, nepieciešams nocirst 12 kokus. Koki atrodas ļoti tuvu brauktuvei un, pēc ekspertu atzinuma, 6 ozoli ir stipri bojāti – stumbri ir izpuvuši no iekšpuses un ārpusē redzamas gareniskas plaisas. Lai izveidotu jaunu iebrauktuvi stāvlaukumā no Valkas ielas puses, nepieciešams nocirst 6 bērzus. 

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam būvdarbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ACBR”. Pārbūves darbus īstenos par Valmieras novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot arī Valsts kases aizņēmumu. Būvdarbu izmaksas ir 783 338,95 EUR ar PVN. Darbu izpildes laiks noteikts desmit mēnešus līdz 2024. gada 30. augustam.

Satiksmes organizācijas shēmas

  • Rubenes, Raiņa un Valkas ielas krustojuma pārbūves shēma šeit
  • Rubenes, Raiņa un Valkas ielas krustojuma pārbūves shēma tuvplānā šeit