Uzsāks Valmieras 2. vidusskolas mazās sporta zāles pārbūvi

Valmieras 2. vidusskola

Uzsāks darbu pie Valmieras 2. vidusskolas mazās sporta zāles pārbūves, lai skolēniem radītu iespēju sportot piemērotā un sakārtotā vidē.

Skolas mazā sporta zāle bija nokalpojusi, tāpēc tā kādu laiku nodarbībām netika izmantota un pildīja noliktavas funkciju. Pēc pārbūves mazajā sporta zālē notiks sporta nodarbības pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” audzēkņiem un Valmieras 2. vidusskolas skolēniem, tā tiks izmantota arī interešu izglītības pulciņu vajadzībām. Savukārt pēc sporta nodarbībām sporta zālē darbosies Vidzemes džudo skola,

par mazās sporta zālēs attīstību stāsta Andrejs Gluhovs Valmieras 2. vidusskolas direktors.


Pārbūves laikā tiks nodrošināta sporta nodarbību nepārtrauktība, sporta nodarbības labos laikapstākļos organizējot skolas sporta laukumā, zaļajās zonās vai lietus un sniega gadījumā – skolas lielajā zālē.


Pārbūve paredz jaunas ventilācijas un apkures sistēmas ierīkošanu, iekšējo elektrotīklu nomaiņu, piemērota apgaismojuma uzstādīšanu, notiks ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošana, lai izbūvētu dušas telpu un labierīcības, ko piemēros arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, risinot vides pieejamību. Sporta zālē tiks uzstādīts speciāls mīkstais grīdas segums – tatami, izveidota garderobe sporta apģērba nomaiņai, kā arī paredzēts ierīkot nelielu telpu trenažieriem.


Pārbūvi veiks SIA “Ekers” par summu 331956, 75 EUR. Pārbūves darbus īstenos par Valmieras novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot arī Valsts kases aizņēmumu. Būvuzraudzību nodrošinās SIA “Akorda”. Darbu izpildes laiks ir seši mēneši. Plānots, ka šī mācību gada otrā pusgada vidū, sporta zālē notiks pirmās nodarbības.