Uzsāk jaunā skatu torņa būvniecību Zilākalnā 

Valmieras novada Zilākalnā uzsākušies jaunā skatu torņa būvniecības darbi. Tas būs 35 metrus augsts un no tā apmeklētājiem pavērsies plašs panorāmas skats uz dabas liegumu “Zilaiskalns” un tālāku apkaimi. 

Jaunais skatu tornis atradīsies turpat, kur šovasar demontētais ugunsnovērošanas tornis, kurš nebija publiski pieejams apmeklētajiem un savā ziņā degradēja esošo ainavu. Plašāk šeit

Pašreiz norit darbi pie jaunā skatu torņa pamatu būvniecības. To metāla konstrukcijas ir sekmīgi izturējušas nestspējas pārbaudi un uzsākti betonēšanas darbi, kuriem šobrīd ir labvēlīgi laikapstākļi. Skatu torni būvēs no tērauda konstrukcijām ar koka brusu apdari un tornim paredzētas divas skatu platformas. 

Skatu torņa vizualizācija

Vienlaikus ar skatu torņa būvniecību uzsākta arī veselības maršruta izveide ap Zilokalnu. Tas paredz apvienot jau esošo taku tīklu, izbūvēt kāpnes un izveidot 12 veselības aktivitāšu punktus. 

Valmieras novada pašvaldība skatu torņa būvniecību veic, īstenojot Kohēzijas fonda projektu Nr. 5.4.3.2/22/A/006 “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un noslēgtajam līgumam darbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IN GRUPA”. Būvuzraudzības pakalpojumus objektam “Zilākalna skatu torņa pārbūve un teritorijas labiekārtošana” atbilstoši iepirkuma rezultātiem un noslēgtajam līgumam veic SIA “Marčuks”.

Projekts paredz arī teritorijas labiekārtošanu antropogēnās slodzes mazināšanai, veselības maršruta izveidi, kā arī sakārtot dabas liegumā esošās takas. Projekta ietvaros ir veikti biotopu aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi – nogāžu un gravu mežu un boreālo mežu saglabāšanai –, kā arī arheoloģiskā izpēte. Projekta īstenošana sākusies 2022. gada 1. maijā, to pabeigt plānojot līdz 2024. gada 31. maijam.

Logo Kohezijas fonds