Uzņēmēji un organizācijas aicināti iesniegt izaicinājumus Vidzemes inovāciju programmai studentiem līdz 10. martam

VIPs uzņēmējiem

Uzņēmēji un organizācijas aicinātas iesniegt izaicinājumus Vidzemes inovāciju programmai studentiem līdz 10.martam! Aicinām uzņēmējus un valsts un pašvaldību organizācijas būt aktīviem un iesniegt savu organizāciju izaicinājumus, pie kuru risināšanas strādās spējīgākie Vidzemes un Latvijas studenti un eksperti. Sagaidām problēmsituācijas, kuru risināšanai būtu nepieciešami inovatīvi risinājumi.

Ja vēlaties, lai Jūsu izaicinājums tiktu iekļauts programmas 1. ciklā, lūgums aizpildīt formu un iesniegt līdz 2022. gada 10.martam! 

ŠEIT: ej.uz/VIPs_piesaki_izaicinajumu

VIPs ir jauna atbalsta programma, kas atrodas Vidzemes augstskolas paspārnē. Programmas ietvaros studenti individuāli vai komandās risinās Vidzemes un Latvijas uzņēmumu un institūciju izaicinājumus, saņemot atbalstu no plaša akadēmiskā personāla, nozares ekspertu, mentoru un uzņēmumu pārstāvju puses. Tā rezultātā uzņēmums vai organizācija saņems konkrētā izaicinājuma risinājumu vai izpēti. Jaunieši, darbojoties programmā, varēs saņemt stipendijas, grantus idejas attīstībai un labākie inovāciju pieteikumi saņems arī naudas balvas.

Sazinies ar VIPs administrāciju:
Līga Landrāte-Krūmiņa, Vidzemes Augstskola
Projekta vadītāja
 , +371 28309733