Uzņēmēji un izglītības iestādes tiekas pasākumā “Pēcpusdiena ar mēru”

Jānis Baiks pasākumā "Pēcpusdiena ar mēru"

10. martā Valmieras tehnikumā Valmieras novada uzņēmēji tikās pasākumā “Pēcpusdiena ar mēru”. Šīs tikšanās mērķis bija informēt pa izglītības iestāžu piedāvājumu un veidot diskusiju ar uzņēmējiem par kvalificēta darba spēka piesaisti un savstarpējām sadarbības iespējām.

Pasākuma atklāšanā Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks iepazīstināja ar plašo izglītības iestāžu tīklu novadā, esošo situāciju, izaicinājumiem un iespējām, izglītojamo skaita izmaiņām un nākotnes prognozēm.

Pasākumā par izglītības un sadarbības iespējām uzņēmējus informēja Valmieras tehnikums, Vidzemes Augstskola un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pārstāvji. Skolas aktualizēja jautājumu par pieaugušo izglītības iespējām, kvalifikācijas celšanu un pārkvalificēšanos.

Valmieras novada izglītības iestādes aicināja uzņēmējus uz ciešāku sadarbību, lai kopīgi sagatavotu kvalificētus, mūsdienu prasībām atbilstošus speciālistus vietējam darba tirgum. Gan uzņēmēji, gan izglītības iestāžu pārstāvji secināja, ka jau pastāv veiksmīgi sadarbības piemēri, kā arī  saredz potenciālās sadarbības, kuru īstenošanai aktīvi jāiesaistās abām pusēm. Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pedagogi atzina, ka šāds pasākums bija vērtīga pieredze un labs pamudinājums aktīvāk uzrunāt uzņēmējus sadarbībai, jo atsaucība no uzņēmējiem bija iedvesmojoša.

Jau šobrīd tiek realizētas vairākas sadarbības aktivitātes. Viens no veiksmīgas sadarbības piemēriem ir programma – VIPS (Vidzemes inovāciju programma studentiem. Vairāk informācijas šeit), kurā izveidota sistēma, lai uzņēmēji un organizācijas varētu piesaistīt sev svarīgo jautājumu risināšanā studējošos. Savā pieredzē dalījās arī uzņēmumu pārstāvji. SIA “VALPRO” valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings, kurš iepazīstināja ar VIPS projekta ietvaros veikto studentu inovatīvo risinājumu – štancēšanas iekārtas automatizāciju. Projekts tika izstrādāts nozares ekspertu un akadēmiskā personāla pārraudzībā, sadarbojoties ar uzņēmuma speciālistiem. Savukārt SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs informēja par VIPs komandas “VIJA creative” darbu pie Vidzemes slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas mārketinga stratēģijas.

Pasākumu “Pēcpusdiena ar mēru” mērķis ir veicināt uzņēmēju iesaisti un informētību par aktivitātēm Valmieras novadā, kā arī aicināt uzņēmējus aktīvi iesaistīties un diskutēt par aktuāliem jautājumiem. “Pēcpusdiena ar mēru” ir lieliska vieta, kur satikt pašvaldības vadītāju, nozaru ekspertus, un klātienē uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Pasākumu organizē Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

Pasākuma fotogalerija šeit.

Informāciju sagatavoja:
Valmieras Attīstības aģentūra