Uzņēmējdarbības atbalsta programmā ZĪLE 2023 finansējums piešķirts 18 projektiem

Zile 2023 rezultati

Jau sesto gadu Valmieras novada uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem ir iespēja pieteikties uzņēmējdarbības atbalsta programmai ZĪLE. Šogad ar ZĪLE atbalstu tiks īstenoti 18 uzņēmēju un biznesa ideju autoru projekti: 9 projekti ZĪLE Inovācijām apakšprogrammā un 9 projekti ZĪLE Startam apakšprogrammā.

Pateicoties pašvaldības finansējumam, šogad uzņēmējdarbības atbalsta programmā ZĪLE ir pieejami 60 tūkstoši eiro: 45 tūkstoši eiro ZĪLE Inovācijām apakšprogrammā, 13 tūkstoši eiro ZĪLE Startam apakšprogrammā un 2 tūkstoši eiro tiks novirzīti projektu īstenotāju apmācībām un tīklošanās pasākumiem. Konkursā tika saņemts 31 projekta pieteikums par kopējo atbalsta summu 152 612,90 eiro, tai skaitā 133 304,00 eiro ZĪLE Inovācijām apakšprogrammā un 19 308,90 eiro ZĪLE Startam apakšprogrammā. Pilnībā vai daļēji atbalstot 18 projektus, tiks izmantots viss programmā pieejamais finansējums.

Uzņēmējdarbības atbalsta programmā ZĪLE iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja konkursa komisija, kuras sastāvā ir Andris Klepers, Valmieras novada pašvaldības domes deputāts, Evija Nagle, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietniece un Attīstības pārvaldes vadītāja, Sandis Svarinskis, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks un Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs, Juris Čeičs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras biznesa inkubatora vadītājs, un Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja. Konkursa pretendenti tika aicināti klātienē prezentēt savu projektu un sniegt atbildes uz komisijas jautājumiem.

ZĪLE komisija ļoti pozitīvi vērtē šī gada konkursa pretendentus. Iesniegtie projekti ir daudzpusīgi, interesanti un perspektīvi, tāpēc arī konkurence finansējuma saņemšanai bija liela.

Atbalsts tika piešķirts šādiem ZĪLE Inovācijām apakšprogrammas projektiem:

 1. Zīmola, komunikācijas un mārketinga inovācijas uzņēmuma eksporta apjoma palielināšanai, SIA “PWF”;
 2. Ciparu vadības ražošanas iekārtas modernizācija, SIA “Echotechno”;
 3. Ūdens apgādes sistēmas izveidošana, Jurģis Pēteris Maniks;
 4. Pulverkrāsošanas un kvalitātes kontroles procesu uzlabošana un digitalizācija SIA “Lat Met”, SIA “Lat Met”;
 5. Zāģētu finierējumu malu apstrādes modernizācija, SIA “WoodHeart”;
 6. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas paplašināšana Mazsalacā, SIA “Ēdiendaris”;
 7. Uzņēmuma iekšējo procesu optimizācija un automatizācija, palielinot pieejamību valodu apguvei, SIA “Valodu mape”;
 8. Brīvdienu “UzKūko” bufete, Anete Ādamsone;
 9. Jauna dzērienu segmanta attīstīšana un virzīšana tirgū, SIA “Bauņu sēta”.

ZĪLE Startam apakšprogrammā atbalsts tika piešķirts šādiem projektiem:

 1. Tīmekļa lietotne angļu valodas apguvei tiešsaistē, SIA “Blumut”;
 2. Dabīgu bezalkoholisko kokteiļu izbraukumu tirdzniecības racionalizēšanas ar kegu mucu sistēmas ieviešanu un tirdzniecības vietas optimizēšanu, SIA “Livo”;
 3. Hydrosprout vertical, SIA “Hydrosprout”;
 4. Jaunuzņēmuma izaugsmes veicināšanas projekts, SIA “Vija Creative”;
 5. Tehniskā nodrošinājuma uzlabojums tālākai attīstībai, Rūdolfs Švēde;
 6. Hotdogu ēstuves jaunais inventārs, SIA “RR8”;
 7. Autosport parts, Matīss Meinards Puķulauks;
 8. Iekārtas produkta uzlabošanai, Aiva Jurciņa;
 9. Laivu noma Upes1, Laima Studenkova-Jolkina.

Uzņēmējdarbības atbalsta programmas ZĪLE mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos Valmieras novadā. Apakšprogramma ZĪLE Inovācijām ir lieliska iespēja uzņēmumiem, kas savā darbībā vēlas izstrādāt jaunus produktus vai ieviest inovatīvus risinājumus. ZĪLE Startam apakšprogramma paredzēta jaunuzņēmumiem un biznesa ideju autoriem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai.

Uzņēmējdarbības atbalsta programmu ZĪLE finansē Valmieras novada pašvaldība. Programmu īsteno un administrē Valmieras Attīstības aģentūra. Vairāk informācijas par uzņēmējdarbības atbalsta programmu ZĪLE: https://developvalmiera.lv/zile/

Zile-atbalsta-programma