Uzlabota mājokļa pabalsta pieejamība

Mājokļa pabalsta pieejamības uzlabošana

Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību, dodot iespējas saņemt šo pabalstu lielākam cilvēku lokam ar augstākiem ienākumiem, par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks piemērots koeficients 3. To nosaka grozījumi “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”.

Paaugstināts koeficients dod iespēju saglabāt atsevišķi dzīvojošas personas vai vairāku personu mājsaimniecības rīcībā vairāk līdzekļus ikdienas izdevumu apmaksai, tajā skaitā, pārtikas iegādei un kvalificēties mājokļa pabalstam ar augstākiem ienākumiem nekā iepriekš.

Koeficienta palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam būs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā visām mājsaimniecībām mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam.

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, personai jāvēršas pašvaldības sociālo lietu pārvaldē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un jāiesniedz iesniegums un dokumenti mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī jāuzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu jau nav sociālo lietu pārvaldes rīcībā.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes kontaktinformācija:
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tel.nr. 64207140
E-pasts:

Mājokļa pabalsta pieejamības uzlabošana