Uzlabos vides pieejamību pašvaldības administratīvajās ēkās Sedā un Strenčos

Valkas iela 16, Strenči

Valmieras novada pašvaldība uzlabos vides pieejamību pašvaldības administratīvajās ēkās Sedā un Strenčos, ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (AF) līdzekļu atbalstu realizējot projektu “Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās Strenčos un Sedā, Valmieras novadā”.

Projekta mērķis ir palielināt vides, nodarbinātības un informācijas pieejamību sabiedrībai paredzētajām publiskajām ēkām Valmieras novadā, kurās tiek sniegti pašvaldības sociālie pakalpojumi visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem.

Šobrīd ir izstrādāti būvprojekti divu pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanai – pašvaldības ēkas pārbūvei  Valkas ielā 16, Strenčos un  pašvaldības ēkas rekonstrukcijai Skolas laukumā 1, Sedā, pēc kuriem tiks veikta ēku vides pieejamības nodrošināšana. Ēkas Valkas ielā 16, Strenčos pārbūves būvprojektu un būvniecības dokumentāciju ēkas Skolas laukumā 1, Sedā rekonstrukcijai izstrādāja SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”. Patlaban tiek precizēta tehniskā dokumentācija, lai varētu izsludināt būvdarbu iepirkumu.

Esošajā situācijā pašvaldības ēkā Valkas ielā 16, Strenčos divos stāvos dažādu sociālo pakalpojumu jomas speciālisti pieņem apmeklētājus gan ikdienā, gan arī noteiktos pieņemšanas laikos. Ēkā atrodas arī Valmieras novada pašvaldības Strenču apvienības pārvalde un zāle, kurā iespējami dažādi pasākumi. Katrā stāvā ir sanitārais mezgls. Uz ēkas otro stāvu nav iespējams nokļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēkā esošās kāpnes uz 2. stāvu ir šauras, tās nevar aprīkot ar invalīdu pacēlāju, un tās neatbilst ugunsdrošības un evakuācijas normatīvajām prasībām.

Ēkai Valkas ielā 16, Strenčos tiks izbūvēta divstāvu piebūve, kurā izbūvētas durvis ar automātisku atvēršanos un kāpņu telpa ar invalīdu ratiņu pacēlāju. Esošajā ēkas apjomā tiks pārbūvētas telpas, nodrošinot telpu pieejamību, tualetes un dušas telpa ar vides pieejamību un palīdzības pogām 1. stāvā, tualetes telpa ar vides pieejamību 2. stāvā. Ēkā paredzēti vizuāli un taktili marķējumi, balss izziņošanas sistēma avārijas paziņojumiem, autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti un bruģēts celiņš ar taktilo bruģi.

Pašvaldības ēka Skolas laukumā 1, Sedā izvietota divos stāvos, sadalīta 2 daļās ar atsevišķām ieejām – viena daļa pieder komercuzņēmumam, bet otras daļas īpašnieks ir pašvaldība. Pašvaldības daļas ēkas 1. stāvā dažādu sociālo pakalpojumu jomas speciālisti pieņem apmeklētājus noteiktos pieņemšanas laikos. Ēkas 1. stāvā atrodas arī darba telpas Valmieras novada pašvaldības Strenču apvienības pārvaldes speciālistiem. Ir izbūvētas tualetes telpas, bet nav nodrošināta vides pieejamība.

Ēkas 1. stāvā Skolas laukumā 1, Sedā labiekārtošanas darbu ietvaros tiks izbūvēta telpu pieejamība, tualetes un dušas telpas ar vides pieejamību un ar palīdzības pogām, paredzēti vizuāli un taktili marķējumi, kā arī tiks apvienotas telpas, paredzot akustisko cilpu, balss izziņošanas sistēmu avārijas paziņojumiem, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, pie ēkas ārsienas tiks izbūvēts normatīviem atbilstošs panduss, kā arī velostatīvs un marķēta autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti.

Vides pieejamības risinājumi tiks veikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Būvniecību nodrošinās iepirkuma procedūras rezultātā piesaistīts būvnieks. Būvniecība notiks atbilstoši izstrādātajam un akceptētajam būvprojektam.

Vienošanās ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) parakstīta 10.08.2023. Projekta kopējie izdevumi 268 620,00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 268 620,00 EUR.  Atbalsta summa, nepārsniedzot 222 000,00 EUR, no tās –  AF finansējums, nepārsniedzot 222 000,00 EUR, Pašvaldības finansējums, nepārsniedzot 46 620,00 EUR.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 582 grozījumos ir noteiktas attiecināmās izmaksas 154 892 EUR uz katru ēku, tātad kopā par abām ēkām –  309 784,00 EUR. PVN izmaksas tiek segtas no finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Ir iesniegts iesniegums CFLA grozījumu veikšanai. Pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmuma līdzekļus novada attīstībai svarīgu investīcijas projektu līdzfinansēšanai. Projektu paredzēts īstenot līdz 2024. gada 31. decembrim.