URDĀ dabu izzina zinātkāras ģimenes

URDĀ dabu izzina zinātkāras ģimenes

Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA) 19.martā, pēc ilgāka pārtraukuma pulcēja zinātkāras ģimenes uz klātienes dabas izziņas pasākumu. Lai gan mācību darbs URDĀ notiek nepārtraukti, pieprasītie klātienes pasākumi valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ kādu laiku bija atlikti.

Ģimenes atzinīgi novērtēja gan iegūtās jaunās zināšanas un prasmes, gan iespēju jēgpilni pavadīt laiku kopā ar savējiem – dodoties dabas takā, izpildot uzdevumus un veicot eksperimentus. URDA vides izglītības projektu vadītāju piedāvātās aktivitātes bija vienlīdz aizraujošas gan pieaugušajiem, gan bēriem, jo dabas pētīšanai un izzināšanai nav vecuma ierobežojumu un tas aizrauj jebkuru, kuram ir interese.

Būtiski ir arvien vairāk mudināt cilvēkus doties dabā un URDA dod iespēju atklāt dabas daudzveidību, izprast notiekošos procesus un mācīties saskatīt cilvēka ietekmi uz dabu.

Izmantojot orientēšanās elementus, dalībnieki meklēja apslēptus dabas dārgumus, veica eksperimentus un praktiskos uzdevumus, kā arī bija iespējas doties izziņas gājienā pa reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe”, noskaidrojot atkritumu ceļu. Lai arī mājās turpinātu pētniecību – katrs apmeklētājs veidoja līdzi ņemamu mazdārziņu un dabas takā atrastās bagātības.

Ģimenes dienu pasākumi URDĀ notiks arī turpmāk, tuvākais – pavisam drīz, lai kopā vērotu dabas un kukaiņu mošanos. Pieteikumiem lūgums sekot līdz informācijai www.urda.lv un URDA sociālo tīklu kontos.

Uzziņai: SIA “ZAAO” (ZAAO) jau divdesmit gadus paralēli pamatdarbībai – atkritumu apsaimniekošanai, lielu nozīmi velta sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. URDA ir ZAAO vides izglītības programmu īstenošanas vieta. Mācību saturs veidots sadarbojoties ar partneriem Latvijā un ārvalstīs.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja