Universum mūzikas un mākslas vidusskolas pedagogu un audzēkņu panākumi konkursos

Eva Viļumsone un Ritma Pētersone-Cepīte

Universum mūzikas un mākslas vidusskolas pedagogi Anna Spalviņa, Ritma Pētersone-Cepīte, Anitra Rause, Inguna Birzniece, Arams Gevorkians, Jānis Silakalns, Jānis Dimants un Aivars Cepītis sagatavoja konkursa – koncertcikla Talants Latvijai 2022 I kārtas koncertprogrammu, kas Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē izskanēja 27. martā. Konkursa žūrijas komisija uz finālu 15. maijā izvirzīja divus audzēkņus: 6. vijoles spēles klases audzēkni Monu Žarkovu, pedagogi Inguna Birzniece un Arams Gevorkians un 8. klavierspēles klases audzēkni Evu Viļumsoni, pedagoģe Ritma Pētersone-Cepīte.

III Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā WIND STARS 2022 2. vietu 5.-7. klašu grupā ieguva pedagoga Jāņa Silakalna 5. flautas spēles klases audzēkne Līva Miķelsone, koncertmeistare Gunta Siliņa.

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā Madonā 3. vietu ieguva pedagoģes Annas Spalviņas 4. vijoles spēles klases audzēkne Lote Miķelsone. Konkurss notika attālināti 11. un 12. martā, tajā kopumā piedalījās 51 dalībnieks no 27 skolām vijoles, alta un čella specialitātēs.

Informāciju sagatavoja:
Aivars Cepītis, Universum mūzikas un mākslas vidusskolas skolotājs