Ukraiņu bērni Valmieras novadā sāk iet bērnudārzos un skolās

Skolēni no Ukrainas iepazīst Valmieras sākumskolu

Valmieras novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēt uzsākuši pirmie seši ukraiņu bērni, mācības vispārējās izglītības iestādēs uzsākuši 22 ukraiņu bērni, kuri Valmieras novadā ieradušies, meklējot patvērumu no karadarbības Ukrainā. Pašvaldība ir apzinājusi vairāk kā 70 ukraiņu bērnus, kuriem būs jānodrošina izglītības apguve. Pārējie bērni mācības uzsāks pēc skolēnu brīvlaika.

Kā informē Valmieras novada Izglītības pārvalde, 9. martā pirmo skolas dienu Mazsalacas vidusskolā aizvadīja pieci ukraiņu bērni, 10. martā skolas gaitas Valmieras sākumskolā uzsāka 14 bērni un Strenču pamatskolā trīs. Bērniem sniegta iespēja apmeklēt to pašvaldības izglītības iestādi, kas atrodas iespējami tuvāk pagaidu mītnes vietai. Tāpat bērniem ir nodrošināta iespēja bez maksas apmeklēt profesionālās ievirzes izglītības iestādes, piemēram, divi ukraiņu bērni jau apgūst klavierspēli Valmieras Mūzikas skolā, kā arī interešu izglītības pulciņus. Ukraiņu skolēniem pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas un pārvietošanos bez maksas ar Valmieras pilsētas maršrutu autobusiem.

Ukraiņu skolēni mācību stundas aizvada kopā ar latviešu bērniem, un mācību process skolās tiek organizēts bilingvāli – skolotājs ar skolēniem sarunājas divās valodās – latviešu un krievu. Mācību stundu norisē piesaistīti palīgi, piemēram, Mazsalacas vidusskolā pedagogiem atbalstu sniedz brīvprātīgie. Plānots, ka patvēruma meklētājiem no Ukrainas būs iespēja strādāt algotu darbu kā pedagogu palīgiem klasēs, kurās mācās ukraiņu bērni, lai veicinātu sekmīgāku izglītības programmas apguvi.

Mārtiņš Vētra, Valmieras sākumskolas direktors: “Šodien bija mūsu pirmā kopīgā diena. Ļoti satraucoši abām pusēm. Beidzot saraksts ar gadskaitļiem pārtapa cilvēkos ar vārdiem un uzvārdiem. Veiksmīgi iepazinām viens otru un mūsu skolas telpas. Rītdien būs vēl viena satraucoša tikšanās – ar klasi, kurā notiks turpmākā sadarbība. Bērni ir ļoti aktīvi, smaidīgi un zinātkāri. Domāju, ka mums viss noteikti izdosies. Abām pusēm priekšā ir vēl neiets, nezināms ceļš, bet mūsu vēlme sadarboties, pozitīvisms un atvērtība noteikti vainagosies ar panākumiem.”

Dace Gaigala, Strenču pamatskolas direktore: “Strenču pamatskolā aizvadītajā nedēļā mācības uzsāka trīs skolēni no Ukrainas, kuri uz Latviju kā uz pastāvīgo dzīvesvietu bija pārcēlušies vien nedēļu iepriekš. Ģimenes tēvs kā viesstrādnieks Latvijā ir pāris gadu. Sākoties karadarbībai, kopā ar savu darba devēju uz Latviju atveda savu ģimeni, kurā aug trīs bērni. Vecāki gadu iepriekš bija kopā bijuši Latvijā un, redzot skolas ēku Strenčos, nodomājuši – mēs gribētu, lai šeit mācās mūsu bērni. Ģimene bija iecerējuši, ka varētu pārcelties uz Latviju dzīvot un strādāt pastāvīgi. 10. martā skolā tikāmies pirmo reizi – izstaigājām skolu, runājām par to, kā varam mācīties, atbalstīt, organizēt dienu, iepazināmies ar skolotājiem un atbalsta pesonālu. Ģimene ir nolēmusi savu nākotni saistīt ar Latviju un izglītību vēlas iegūt latviešu valodā. Skolēni saņems atbalstu latviešu valodas apmācībā, piedalīsies visās stundās, iknedēļas peldēšanas nodarbībās, volejbola treniņos, papildus sporta nodarbībās, robotikas pulciņā. Ar mammu esam vienojušies, ka skola organizēs nepieciešamo palīdzību sadzīves jautājumos. Pēc pirmās skolas dienas ukraiņu bērni pauda sajūsmu par skolu un draudzīgo, atbalstošo attieksmi. Skolēni, viņu ģimene un skola saprot, ka izaicinājums ir liels – it īpaši nepieciešamajā atbalstā. Esam vienojušies, ka svarīgi ir sarunāties par to, kā jūtamies procesā.”

Krišjānis Penka, Mazsalacas vidusskolas direktores vietnieks izglītības jomā: “Mazsalacas vidusskolā divas adaptācijas dienas pirms brīvlaika aizvadīja pieci ukraiņu bērni vecumā no sešiem līdz deviņiem gadiem. Bērni piedalījās gan mācību stundās, gan interešu izglītības nodarbībās. Pēc sarunām ar skolotājiem varam teikt, ka bērni labi iejutās, ir droši, aktīvi un ieinteresēti. Paldies visiem pedagogiem par sapratni, atbalstu un iesaistīšanos, jo šobrīd darbs ar ukraiņu bērniem notiek pēc brīvprātības principa. Ar prieku gaidīsim jaunos skolēnus atgriežamies skolas solā pēc pavasara brīvdienām!”

Skolēnu pavasara brīvlaikā ukraiņu bērniem būs iespēja apmeklēt radošās darbnīcas un meistarklases.

Gatavošanos iespējamai ukraiņu bērnu integrācijai izglītības iestādēs Valmieras novada pašvaldība uzsāka jau 25. februārī, veidojot informācijas apmaiņu starp palīdzības meklētājiem un palīdzības sniedzējiem. Tika apzinātas iespējas bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, kā arī profesionālās pilnveides un interešu izglītības iestāžu piedāvājumi. Līdz 14. martam Valmieras novadā ir uzņemti 254 patvēruma meklētāji no Ukrainas, lielākoties bērni.