Ukrainas un Latvijas pašvaldības stiprina sadarbību

Latvijā uzturas un strādā Ukrainas iedzīvotāji, kuri aizbēguši no kara un sadarbībā ar Latvijas iedzīvotājiem cenšas palīdzēt savai valstij, cik iespējams.

Valmieras novada pašvaldībā strādā Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore Oksana Kiriļuka, kura Valmierā ieradās kopā ar abām meitām. Pilsētā, kurā dzīvoja Oksanas ģimene, Krievijas armija iebruka pirmajās kara dienās. Oksana Ukrainu atstāja savu meitu drošības dēļ.

Atrodoties Valmierā, ar Valmieras novada pašvaldības atbalstu Oksana Kiriļuka organizē palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, satuvinot Ukrainas un Latvijas pašvaldības palīdzības sniegšanai Ukrainai. Iniciatīvu atbalsta Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs. Lai parādītu pasaulei Krievijas kara Ukrainā patieso seju un stiprinātu partnerattiecības starp Ukrainas vietējām pašvaldībām un pašvaldībām citur pasaulē, Ukrainas Mazo pilsētu asociācija ir uzsākusi starptautisku projektu “Vietējā pašpārvalde vieno pasauli mieram!“.

26. aprīlī un 3. maijā notika pirmās divas tiešsaistes tikšanās šī projekta ietvaros ar Ukrainas un Latvijas pašvaldību pārstāvjiem. Sanāksmē piedalījās Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas priekšsēdētājs un Ukrainas īslaicīgi okupēto teritoriju reintegrācijas ministra vietnieks Pavlo Kozirevs, Ukrainas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Oleksandrs Miščenko, Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja Inga

Bērziņa un Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis. Kopumā divās sanāksmēs piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku – Ukrainas un Latvijas pašvaldību vadītāji un pārstāvji. Tiešsaistes tikšanās laikā jau parakstīts pirmais sadarbības līgums starp Kosivas un Kuldīgas novada pašvaldībām. Arī Talsu novada Dienvidkurzemes pašvaldība uzņēmās iniciatīvu izveidot sadraudzību ar pašvaldību Ukrainā.

Latvijā vēl plānotas vairākas Ukrainas un Latvijas pašvaldību vadītāju tiešsaistes tikšanās, lai veicinātu savstarpējo palīdzību – Ukrainas pašvaldību tikšanās ar Vidzemes, Latgales pašvaldībām, šodien, 26. maijā, noritēs tikšanās ar Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām.

“Šādas tikšanās ir ļoti svarīgas, jo jau vairāk kā trīs mēnešus ilgais karš pierāda, ka vietējā pašvaldība ir liels un varens spēks. Kamēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, valdība un Ukrainas bruņotie spēki cīnās ar Krievijas agresoru, no pirmajām kara dienām tieši pašvaldības ir uzņēmušās humānās palīdzības organizēšanu iedzīvotājiem, bēgļu plūsmas koordinēšanu, valsts aizsardzības sistēmas stiprināšanu un iznīcināto, kā arī atbrīvoto teritoriju atjaunošanu,” stāsta Oksana Kiriļuka.

Tikšanās laikā Pavlo Kozirevs Ukrainas valdības un Ministru prezidentes vietnieces Irinas Vereščukas vārdā pateicās Latvijai, Latvijas tautai, Valsts prezidentam un valdībai par vispusīgo palīdzību Ukrainai! Ilgvars Kļava, Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā, apliecināja turpmāku sadarbību ar Ukrainas Mazo pilsētu asociāciju, lai atbalstītu Ukrainas pašvaldības.

Slavutičas mērs pateicās visiem valmieriešiem, tostarp Jānim Baikam, kā arī Vidzemes slimnīcai par nosūtītajām medicīnas iekārtām un medikamentiem. Šī palīdzība ir ļoti svarīga, jo Slavutičas pilsēta no pirmajām kara dienām bija ienaidnieka okupēta.

Valmieras novada pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem organizē palīdzību, kas reizē ar ziedoto pilsētas maršrutu autobusu dosies uz Trostjaņecas pilsētu.

Vairākās Latvijas pašvaldībās notiks vasaras nometnes Ukrainas bērniem, palīdzot viņiem rehabilitācijas laikā un aicinot atpūsties.

Visi sanāksmes dalībnieki no Ukrainas un Oksana Kiriļuka pateicās par atbalstu un palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, kuri atrodas Latvijā, par Ukrainas bērnu drošību, par daudzveidīgu palīdzību pašvaldībām Ukrainā, atzīstot, ka arī tas ir veids, kā Ukraina katru dienu soli pa solim tuvojas mūsu kopīgajai uzvarai.

Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas projektā “Vietējā pašpārvalde vieno pasauli mieram!“ plānota Ukrainas un Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas un Francijas pašvaldību tikšanās.