Ukrainas bēgļiem darba devēji Valmieras novadā piedāvā vairāk par 40 darba vietām

Ukrainas bēgļiem darba devēji Valmieras novadā piedāvā vairāk par 40 darba vietām

Kā informē Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), Latvijas darba devēji turpina pieteikt darba vietas Ukrainas bēgļiem. Darba devēju piedāvātās vakances ir pieejamas lielākajā vakanču datu bāzē – NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/). Darba attiecības Latvijā Ukrainas kara bēgļi var uzsākt, ja ir saņemta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam.

2022.gada 14.martā NVA CV un vakanču portālā Valmieras novadā Ukrainas bēgļiem tika piedāvātas 42 darba vietas.

Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi palīdz patvēruma meklētājiem aizpildīt un iesniegt nepieciešamos dokumentus ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.

Kopumā valstī bija jau vairāk nekā 4,2 tūkstoši darba vietu, kuras 534 Latvijas darba devēji piedāvā Ukrainas bēgļiem. Visvairāk darba iespēju ir šādās jomās: Ražošana (1501), Būvniecība / Nekustamais īpašums (948), Ēdināšana / Pārtikas rūpniecība (332), Pakalpojumi (300), Transports / Loģistika (240), Lauksaimniecība / Vide (223), Tūrisms / Viesnīcas (147), Tirdzniecība / Mārketings (138), Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe (110), Elektronika / Enerģētika / Elektroenerģija (57).

Ukrainas bēgļiem Latvijas darba devēji piedāvā darba iespējas dažādās profesijās. Lai arī lielākā vakanču daļa ir vienkāršās profesijas, darba devēji aktīvi piedāvā darbu arī ārstiem, medicīnas māsām, lietojumprogrammu izstrādātājiem, programmētājiem, klientu apkalpošanas speciālistiem un citiem augstas kvalifikācijas darba meklētājiem no Ukrainas.

Darba iespējas NVA CV un vakanču portālā Ukrainas bēgļi var meklēt arī patstāvīgi. Informācija portālā publicēta latviešu valodā, taču iespējama satura tulkošana ukraiņu valodā, izmantojot Google tulkošanas rīku:

https://cvvp-nva-gov-lv.translate.goog/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#/pub/

Atgādinām – vakances Ukrainas bēgļiem darba devēji var pieteikt NVA, reģistrējot tās tiešsaistē NVA CV un vakanču portālā vai jebkurā no NVA filiālēm un klientu apkalpošanas centriem visā Latvijā. Ja darba devējs vēlas piedāvāt darba iespējas Ukrainas bēgļiem, reģistrējot vakanci NVA CV un vakanču portālā, laukā “Nodarbinātības veids” jānorāda, ka tas ir darba piedāvājums arī bēgļiem no Ukrainas, bet piesakot vakanci NVA klientu apkalpošanas vietā, par to ir jāinformē NVA darbinieks.

NVA vietnē ir izveidota sadaļa “Ukrainas bēgļu nodarbinātība” (https://www.nva.gov.lv/lv/ukrainas-beglu-nodarbinatiba-0) ar informāciju gan darba devējiem, kuri vēlas piedāvāt darba iespējas Ukrainas bēgļiem, gan Ukrainas bēgļiem, kuri vēlas atrast darbu Latvijā.

Publikācijas sagatavošanā izmantota Nodarbinātības valsts aģentūras informācija