Ugunskura vietas iegāde biedrības organizētajiem pasākumiem (2023)

Ugunskura vietas iegāde biedrības organizētajiem pasākumiem (2023)

Ugunskura vietas iegāde biedrības organizētajiem pasākumiem (2023)

Projekta īstenotājs: Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Pašvaldības finansējums: EUR 740
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir biedrības materiāli tehniskās bāzes uzlabošana iegādājoties mobilu ugunskura vietu, kā rezultātā:
1) paaugstināta biedrības organizēto pasākumu kvalitāte;
2) paaugstināta biedrības organizēto pasākumu pievilcība esošo dalībnieku vidū, pasākumiem tiks piesaistīti tie dalībnieki, kas svārstās izdarīt lēmumu piedalīties pasākumā vai nē;
3) uzlabots dalībnieku vērtējums un atsauksmes par pasākumiem;
4) pasākumiem piesaistīti vairāk jauni dalībnieki;
5) radīta iespēja ēdiena sagatavošanai vai ēdiena uzsildīšanai dabā, dažādām ēdiena gatavošanas meistarklasēm saistībā ar ēdiena pagatavošanu uz ugunskura.
Paveiktais: Iegādāta un uzstādīta ugunskura vieta, organizēti vairāki pasākumi- makšķerēšanas un spiningošanas sacensības, bērnu un jauniešu izglītojošas nodarbības par vides jautājumiem, nometne, laivu brauciens u.c.