Ūdeņu monitoringa rezultāti Valmieras novadā

Gauja pie dzelzīša

Oficiālā peldsezona Latvijā beigsies 15. septembrī, bet augusts vēl ir vasaras mēnesis, kad gaidām siltas un vasarīgas dienas, kurās, iespējams, varēs baudīt ūdeņu priekus.

Saņemti jaunākie ūdeņu monitoringa rezultāti, kuri liecina, ka Valmieras novadā esošajās neoficiālajās peldvietās – Gaujā (Strenčos un Valmierā pie Dzelzs tilta), Abulā (Brenguļos), Salacā (pie Līču skolas), Vaidavas ezera pludmalē, Rāķa ezerā, Sedas karjerā, Brandeļa ezerā, Trikātas ezerā, Ķiruma ezerā, Burtnieku ezera Vecates atpūtas vietā (pie Salacas ietekas), Endzeles ezeriņā, Sēļu dīķī. Burtnieku ezera Silzemnieku pludmalē ūdens kvalitāte atbilst visām noteiktajām prasībām.

Veicot peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu jūras un iekšzemes peldvietās ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan vizuāli novērtējot peldvietu.

Iedzīvotāji ir iecienījuši un lieto pārtikā avotu ūdeni. Informējam, ka Oliņu avota ūdeni nav ieteicams lietot uzturā nenovārītu – tas neatbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Savukārt Vaidavas “Pilskalna svētavota” un Vaidavas ezera avota ūdens ir drošs lietošanai uzturā.