Aicinājums iesniegt idejas ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai

Lai uzlabotu ūdensobjektu kvalitāti un mazinātu/novērstu piesārņojumu ūdensobjektos visā Latvijā, līdz 30.septembrim iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikties grantu konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” otrajai kārtai.

Kopējais otrajā kārtā pieejamais grantu budžets ir 38 500 EUR un viena projekta apjoms ir no 800 līdz 8000 EUR. Atbalsta intensitāte – 100%.

Projektu konkursa mērķi:

  • Mazināt/novērst ūdensobjektu piesārņojumu, piesārņojošo vielu noplūdi ūdensobjektos vai kaitējumu ūdensobjektiem, kuru rezultātā ir radušās izmaiņas ūdens ekoloģiskā un ķīmiskā sastāvā, kvantitatīvā stāvoklī vai ekoloģiskā potenciālā; uzlabot ekoloģisko kvalitāti ūdensobjektos ar teritorijai jaunām zemu izmaksu metodēm;
  • Veicināt teritoriju vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību iniciatīvu ūdensobjektu piesārņojuma, kaitējuma vai piesārņojošo vielu noplūde mazināšanai/novēršanai, ūdensobjektos;
  • Veicināt sadarbību starp vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldību ūdensobjektu piesārņojuma, kaitējuma vai piesārņojošos vielu noplūdes mazināšanai/novēršanai, ūdensobjektos

Projektu organizē SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” (BEF) un citiem projekta LIFE GOODWATER IP partneriem.
Pašvaldība var būt kā viens no projekta partneriem.

Pieteikšanās otrajai kārtai notiks divos piegājienos:

Pirmais posms:

2022.gada 31.augusts – 30.septembris: īss idejas pieteikums, aprakstot ideju, partnerību, ieviešanas gaitu.

Otrais posms:

2022.gada 1.-14.novembris: apstiprināto ideju autori raksta pilnu projekta pieteikumu;

2022.gada 22.novembris: apstiprina projektus;

2022.gada decembris: slēdz līgumus un uzsāk ieviešanu. Projekta ilgums – līdz 3 gadiem.

Izvērtējot projektus tiks ņemta vērā ideju dažādība, atbalstot ne vairāk kā divus paredzamajās aktivitātēs līdzīgus projektus.

Vadlīnijas un informācija par pieteikšanos grantam pieejama LLKC un projekta mājas lapā

Lai interesentus informētu par iespējām pieteikt savu ideju ilgtspējīgai ūdensobjektu apsaimniekošanai, 7.septembrī notika seminārs “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdensresursu apsaimniekošanai”, bet projekta ideju pieteikumus var iesniegt līdz pat septembra beigām.