Ūdens kvalitāte avotos Valmieras novadā

Rūpējoties par iedzīvotāju veselību, Valmieras novadā testēti ūdens paraugi no sešiem avotiem. Tie ir Oliņu avots, avots Mazsalacas Skaņākalna teritorijā, Vaidavas “Pilskalna svētavots”, Dikļu avots, Vaidavas ezera avots un Sedas avots.

Saņemot laboratorijas rezultātus, secināts, ka iedzīvotājiem nevajadzētu uzturā lietot nevārītu Vaidavas ezera avota ūdeni (koordinātas 57.431190, 25.291493), jo tas neatbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Pārējos testētajos avotos ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, taču atgādinām, ka neviens no šiem avotiem nav oficiāla ūdens ņemšanas vieta.

Lai gan sabiedrībā valda uzskats, ka avota ūdens ir veselīgāks nekā ūdens no centralizētā ūdensvada, jāatzīst, ka ne vienmēr avota ūdens atbilst nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Laikapstākļi var būtiski ietekmēt ūdens kvalitāti, līdz ar to arī ūdens sastāvs un kvalitāte var mainīties katru dienu. Visbiežāk avotu ūdenī konstatē bakteriālo piesārņojumu – zarnu nūjiņas vai koliformu baktērijas, vai vīrusus, kas izraisa vēdera infekcijas. Avota ūdenī piesārņojumu var radīt gan tik vienkāršs iemesls kā apkārt dzīvojošo dzīvnieku izkārnījumi, kas nonāk ūdenī, gan arī apstrādātu zemju platību tuvums.

Aicinām iedzīvotājiem lietot uzturā ūdeni no centralizētā ūdensvada, jo tajā ūdens kvalitāte tiek regulāri monitorēta.