Tuvojas noslēgumam Rūjienas PII “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanas darbi

Tuvojas noslēgumam Rūjienas PII “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanas darbi

Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē “Vārpiņa” tuvojas noslēgumam 2021. gadā iesāktie teritorijas labiekārtošanas darbi projektā “Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanas darbu 4. un 5.kārta”.

4. kārtas ietvaros top vēl viens neliels namiņš bērniem, lai vairāk nodarbības varētu notikt svaigā gaisā, neatkarīgi no laikapstākļiem. Savukārt 5. kārtā tiek uzbūvēta skatuve ar rotaļu elementiem, kur bērni varēs vecākiem demonstrēt savas apgūtās prasmes visa gada garumā. Projekts paredz īstenot arī teritorijas labiekārtošanas darbus un jaunu rotaļu elementu uzstādīšanu.

Projekta mērķis ir turpināt Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” teritorijas labiekārtošanu, tādā veidā izveidojot bērnudārza ārtelpu atbilstoši pirmsskolas izglītības iestāžu prasībām un mūsdienīgai izpratnei par kvalitatīvu, uz bērnu fizisko, sociālo, emocionālo un apziņas attīstību orientētu vidi dažāda vecuma bērniem.

“Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” teritorijas labiekārtojuma, nojumju un ārtelpas būvprojektu” 2015. gadā izstrādāja Rūjienas novada pašvaldība.

2016. gadā pašvaldība īstenoja teritorijas labiekārtošanas 1. kārtu un 1a. kārtu, kurā tika izveidota Meža rotaļu zona, kas paredzēta 3 līdz 4 gadu veciem bērniem. Caur augu stādījumiem ievietota balansēšanas laipa, dažāda augstuma kāpelēšanas baļķi. Papildus standarta rotaļu elementiem – smilšu kastēm, šūpolēm, slīdkalniņam – izvietoti arī lomu spēļu un ūdens rotaļu elementi.

Savukārt 2017. gadā realizēta teritorijas labiekārtošanas 6. kārta, izveidojot Sporta un sajūtu zonu, kas paredzēta visa vecuma bērniem. Dārzā izvietotas sporta un izglītojošas aktivitātes. Nesteidzīgai pastaigai veidota kontaktsajūtu taka augu stādījumos, kurai pieslēdzas laukumiņi dabas gobelēna veidošanai un skaitīkļu izprašanai.