Tuvojas noslēgumam pašvaldības pakalpojumu centra Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana

Pašvaldības pakalpojumu centrs Valmieras ielā 13, Rencēnos

Pašvaldības pakalpojumu centrā Valmieras ielā 13, Rencēnos noslēgumam tuvojas energoefektivitāti paaugstinoši pārbūves darbi ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijās. Šo darbu mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, ietaupot pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Darbu laikā veikta ārsienu, jumta, cokola un pamatu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, tai skaitā logu ailu samazināšana, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, kā arī veikta ieejas mezglu pārbūve vides pieejamības nodrošināšanai.

Iepirkuma procedūru rezultātā būvdarbus veic SIA “LIEPAS NAMS”, būvuzraudzību nodrošina SIA “NORD INDUSTRY”, autoruzraudzību veic SIA “BŪVPROJEKTS”.

Darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” projekta “Pašvaldības pakalpojumu centra Valmieras ielā 13, Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/21/A/072) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 241 886,09 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 177 384,09 EUR, ERAF finansējums 144 692,20 EUR, valsts budžeta finansējums 5427,95 EUR.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai