Tuvojas noslēgumam bērnudārza “Ābelīte” pārbūve

Tuvojas noslēgumam bērnudārza “Ābelīte” pārbūve

Tuvojas noslēgumam Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” Palejas ielā 5 ēkas pārbūves darbi.

Energoefektivitāti paaugstinošo pārbūves darbu mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, ietaupot pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Pārbūves rezultātā tiks atrisināts zāles, nodarbību un administrācijas telpu trūkums, iestādes audzēkņiem un darbiniekiem pilnveidota mūsdienu prasībām atbilstoša vide.

Pārbūves darbos iekļauta ārsienu, pārseguma, grīdas, cokola un pamatu siltināšana, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, vājstrāvas kabeļu izbūve, gaismekļu nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve.

Pārbūves laikā ir uzcelta divstāvu piebūve. Tās 1. stāvā izbūvēts vējtveris un mūsdienu būvnormatīviem atbilstoša kāpņutelpa, kā arī jauns kabinets. Savukārt 2. stāvā nodarbībām un sarīkojumiem paredzētās sarīkojumu zāles platība ir palielināta divas reizes – no 40 uz 80 kvadrātmetriem. Piebūvē no pirmā uz otro stāvu izbūvēta jauna ugunsdroša kāpņutelpu, nodrošinot otru evakuācijas izeju ārkārtas situācijām. Kopumā bērnudārza ēkas platība pieaugusi par 102,4 kvadrātmetriem.

Pārbūves procesā saglabāts labā stāvoklī esošais jumta segums, logi, daļa apkures radiatoru, kā arī daļēji ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas tika nesen rekonstruēti, tādējādi ietaupot līdzekļus.

Sākotnēji pagrabstāvā bija plānots uzstādīt jaunu autonomo gāzes apkures katlu. Ņemot vērā dabasgāzes cenas būtisku pieaugumu un tuvākajā laikā plānoto siltumtrases izbūvi šajā pilsētas kvartālā, nolemts neuzstādīt jaunu gāzes katlu un izmantot esošo apkures iekārtu līdz ēkas pieslēgšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai, lai visas pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā varētu saņemt siltumenerģiju centralizēti.

Kā informē Kaspars Kalniņš, Valmieras novada pašvaldības būvinženieris, bērnudārza ēkas pārbūves darbi tuvojas noslēgumam. Pašlaik celtnieki montē iekštelpu durvis, ieklāj linoleja grīdas segumu, tiek pabeigti flīzēšanas, apdares un elektromontāžas darbi, tuvākajā laikā uzstādīs kāpņu margas. Pie ēkas ir ieklāts jauns asfalta segums.

Sākotnēji bija plānots, ka pārbūves darbi noslēgsies jau 2022. gada oktobrī, taču pārbūves gaitā atklājās dažādas iepriekš nezināmas problēmas. Lai tās novērstu, nācās izsludināt iepirkumu papilddarbiem, kas pagarināja būvdarbu termiņu par diviem mēnešiem. Pārbūves darbus plānots noslēgt līdz 2022. gada beigām, lai iestādes darbinieki un bērni varētu atgriezties ēkā no nākamā gada janvāra.

Noslēdzoties PII “Ābelīte” pārbūvei, visās pirmsskolas izglītības iestādēs Valmierā būs veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

Jāpiebilst, ka būvdarbu laikā “Ābelītes” bērni pirmsskolas izglītības programmu apgūst Valmieras PII “Ezītis” ēkā Rubenes ielā un Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka bijušās viesnīcas ēkā Jāņa Daliņa ielā 2.

Zinta Būda, PII “Ābelīte” vadītāja, stāsta: “Viss bērnudārza kolektīvs, vecāki un bērni ar nepacietību gaida pārbūves darbu noslēgumu. Priecājamies, ka pēc pārbūves mūsu bērnudārza ēkā būs nodrošināta vides pieejamība, kā arī tiks paplašinātas un labiekārtotas vairākas telpas – tostarp vestibils, aktu zāle un veselības punkts. Gan pedagogus, gan bērnus un viņu vecākus noteikti iepriecinās gaišais un krāsainais interjers. Svarīgi ir arī tas, ka bērnudārza vide kļūs veselībai draudzīgāka, uzlabojot gaisa kvalitāti un apgaismojumu.”

Vija Zaķe, PII “Ābelīte” vadītājas vietniece izglītības jomā, piebilst: “Mani īpaši iepriecina tas, ka pēc pārbūves telpas būs plašākas, kas sniegs jaunas iespējas kā bērniem, tā pedagogiem. Divas reizes lielākas telpas būs pieejamas interešu izglītības nodarbībām, dodot iespēju piedāvāt plašāku pulciņu izvēli bērniem. Lielāks ir kļuvis arī metodiskais kabinets. Tā kā bērnudārzā grupu telpas ir nelielas, ir ļoti svarīgi, lai būtu vieta, kur uzglabāt mācību materiālus. Tāpat plašāka telpa dos iespēju organizēt metodiskās konsultācijas skolotājām nelielās grupās, kas līdz šim nebija iespējams.”

Zinta Būda piebilst, ka pēc ēkas pārbūves nākamā iecere ir teritorijas labiekārtošana, proti, rotaļu laukumu atjaunošana. PII “Ābelīte” ir viena no plašākajām teritorijām starp visiem pilsētas bērnudārziem, tādēļ būtu ļoti svarīgi to sakārtot un pilnvērtīgi izmantot, lai varētu bērniem nodrošināt vispusīgas aktivitātes ārtelpā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “SANART” par kopējo līguma summu 828 904,17 EUR ar PVN. Darbi īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/20/I/002) ietvaros. Uz projektu attiecināmie kopējie izdevumi ir 818 464,70 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 270 138,90 EUR, ERAF finansējums 177 450,93 EUR, valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds