Turpmāk Valmiermuižas Vanagu ielas nami saņems dzeramo ūdeni no Valmieras

SIA “Valmieras ūdens” šovasar turpina maģistrālo tīklu paplašināšanu Valmiermuižā, un no augusta centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pievienoti arī nami Vanagu ielas rajonā, pateicoties jaunajam cauruļvadu savienojumam no Krasta ielas ar lokālajiem tīkliem. Plānots, ka pakāpeniski Valmiermuižā atlikušie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiks ieguldīti “Valmieras ūdens” pamatkapitālā.

“Vanagu ielas pievienošana kopējai sistēmai bija loģisks nākamais solis pēc tam, kad pirms diviem gadiem izbūvējām savienojumu ar Valmiermuižā esošajiem lokālajiem tīkliem. Šī mērķa sasniegšanai šogad investējām gandrīz 60 000 eiro, lai veiktu puskilometru garo posmu pāri pļavai uz Vanagu ielu, un turpmāk šī rajona iedzīvotājus varētu ikdienā nodrošināt ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni,”

SIA “Valmieras ūdens” Attīstības daļas vadītājs Nauris Kalniņš

Pilsētas un Valmiermuižas ūdensapgādes sistēmu savienojuma izveide notika vairākos etapos. Daļēju ūdensvada izbūvi saskaņā ar noslēgto vienošanos veic SIA “Woltec”, lai to izdarītu paralēli kanalizācijas tīkla izbūvei Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā, 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013) ietvaros. “Woltec” veica arī ūdensapgādes tīkla izbūvi Burtnieku ielā no Nameja alejas 570 metru garumā līdz Birzītes ielai. Savukārt turpinājuma izbūvi veica SIA “Valmieras ūdens”, no jauna izbūvējot ūdensvadu Alejas, Krasta, Birzītes, kā arī Ābeļu ielā vairāk nekā 800 metru garumā. Jaunizveidotās komunikācijas tika pievienotas Valmiermuižā jau esošajam ūdensvadam Ābeļu un Krasta ielās, veidojot vienotu sistēmu. Savukārt šovasar sekmīgi izbūvēts 520 metrus garš ūdensvada savienojums no Krasta ielas līdz Vanagu ielai līdzās esošajam asfaltētajam gājēju celiņam. Ūdensapgādes sistēmai pievienoti arī hidranti atbilstoši ugunsdzēsības prasībām.

Jāatzīmē, ka Valmieras un Valmiermuižas kanalizācijas sistēmas jau ir apvienotas, un no mājsaimniecībām savāktie notekūdeņi pa kanalizācijas tīklu tiek nogādāti uz attīrīšanas iekārtām, Grīšļu ielā 6, Valmierā. SIA “Valmieras ūdens” piemērotais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs, kuru apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana komisija (SPRK), ir 2,37 EUR/m3 ar PVN, tai skaitā ūdensapgādes pakalpojumu kompleksais tarifs 1,10 EUR/m3, ieskaitot PVN, un kanalizācijas pakalpojumu kompleksais tarifs 1,27 EUR/m3.

Informāciju sagatavoja: SIA “Valmieras ūdens”