Turpmāk atbalstu fiziskām personām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Valmieras novadā sniegs valsts

Valmiera

Kā iepriekš vēstīts, laikā, kad valdībā vēl nebija apstiprināti atbalsta mehānismi fiziskām personām, kuras tām piederošās vai lietošanā esošās telpās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā saistībā ar Krievijas Federācijas īstenoto militāro iebrukumu, Valmieras novada pašvaldības dome 31. martā lēma, ka materiāli atbalstīs Valmieras novada iedzīvotājus – fiziskas personas, kuras Valmieras novadā sniegušas patvērumu ukraiņiem.

Nepilna mēneša laikā pašvaldība saņēma iesniegumus no 22 Valmieras novada iedzīvotājiem, kuri kopumā devuši patvērumu 57 ukraiņiem. Pašvaldības atbalsta apmērs bija 50 eiro par katru izmitināto personu mēnesī, bet ne vairāk kā par 90 dienām katrai personai un to apmaksāja proporcionāli dienu skaitam par faktiski izmitinātām dienām.

Ņemot vērā, ka 19. maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz valsts izmaksātu atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, Valmieras novada domes sēdē 26. maijā pieņemts lēmums, atzīstot par spēku zaudējušu 31. martā pieņemto lēmumu par materiālā atbalsta izmaksu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums paredz, ka fiziska persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus, ir tiesīga saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai šādā apmērā:

  • 100 eiro/mēnesī par pirmo izmitināto personu;
  • 50 eiro/ mēnesī par katru nākamo izmitināto personu;
  • ne vairāk kā 300 eiro/ mēnesī par vienā mājoklī vai adresē uzņemtām personām.

Ja fiziskai personai pieder vairāki mājokļi, kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde sazināsies ar visiem Valmieras novada iedzīvotājiem, kas bija iesnieguši pieteikumu Valmieras novada pašvaldības sniegtā materiālā atbalsta saņemšanai, lai vienotos par pieteikuma iesniegšanu atlīdzības saņemšanai no valsts budžeta līdzekļiem.

Valmieras novada iedzīvotāji, kuri vēl nav pieteikušies atbalsta saņemšanai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, aicināti sazināties ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldi (tālr. 64210691, e-pasts ).

Līdz 26. maijam Valmieras novadā, lielākoties Valmierā, ieradies 501 bēglis no Ukrainas.