Turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību korpusu pārbūve un uzsākti dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūves darbi

Lai sekmētu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un skolēniem no Valmieras un novada teritorijas būtu iespēja apgūt augsta līmeņa zināšanas drošā, modernā un sakārtotā vidē, paralēli turpinās gan Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ) mācību korpusa un sporta zāles pārbūves darbi, gan dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūves darbi.

Kopš uzsāka projektu īstenošanu, VVĢ mācību korpusā ir izbūvēti inženiertīkli, procesā ir grīdas pamatnes gatavošana, daļēji samūrētas 3. stāva sienas un veikta ailu konstrukciju izbūve, uzsākti mācību korpusa savienojuma būvniecības darbi, izbūvēts 1. stāvs, kā arī sporta zālei ir samontētas metāla konstrukcijas.

Noslēgts līgums ar SIA “Woltec” par dienesta viesnīcas pārbūvi. Kopējā līguma summa ir 3 806 731,14 EUR bez PVN. Būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA “Būvēlogs projekti”, bet demontāžas darbu autoruzraudzību – SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”.

Projektu “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” līdzfinansē no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ar kopējām izmaksām 2 759 787,85 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17 EUR. Kopējais plānotais projekta īstenošanas termiņš ir 2023. gada nogale.

Ēkā tiek veikta arī projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” īstenošana ar mērķi samazināt primārās enerģijas patēriņu un izmaksas par siltumapgādi. Projekta finansējuma ietvaros SIA “WOLTEC” veic ēkas ārsienu un pārseguma siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, grīdas siltināšanu, pagraba ārsienu siltināšanu, mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūvi, gaismekļu nomaiņu un apkures sistēmas nomaiņu.

Šī projektu īstenošanas rezultātā 7.–12. klašu Valmieras vispārizglītojošo skolu audzēkņiem nodrošinās modernu, funkcionālu, energoefektīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu dienesta viesnīcu. Darbi tiek līdzfinansēti Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” vienošanās Nr. 8.1.2.0/19/I/002 ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 2 759 787,85 EUR, ERAF finansējums 1 701 409,02 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 793 784,17 EUR. Un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros, projekts “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/003. Kopējās projekta izmaksas ir 1 001 278,88 EUR, ERAF finansējums 381 066,00 EUR, valsts budžeta finansējums 155 048,03 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 465 164.85 EUR.