Turpinās Valmieras pilsētas ielu attīrīšana no smiltīm

Iestājoties siltākam laikam, intensīvāk turpinās jau marta vidū uzsāktā Valmieras pilsētas ielu un ietvju attīrīšana no smiltīm. Daudzviet gar ielas braucamo daļu malām vēl ir saglabājies ledus, kas smilts savākšanas darbus apgrūtina. Arī katras specializētās vienības izpildāmais apjoms ir atšķirīgs. Šogad uz ielām Valmieras pilsētā smilšu apjoms ir liels, tādēļ to savākšana notiek ar vairākkārtējiem tehnikas braucieniem – vispirms notiek smilšu savākšana ar lāpstām, pēc tam slaucīšana ar tehniku.

Ir noteikts, ka no ietvēm un ielas braucamās daļas malas smiltis ir jāsavāc tuvāko pāris nedēļu laikā pēc tam, kad to atļauj laikapstākļi – temperatūrai dienā ir jāsasniedz +10 grādus, kas ļauj paaugstināt smilšu savākšanas darbu intensitāti. Laikam kļūstot siltākam, ielu attīrīšana no smiltīm tiek organizēta arī vakara un nakts stundās

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma nosacījumiem, šajā pavasara sezonā Valmieras pilsētas ielu, ietvju un laukumu tīrīšanu veic SIA “Clean R” un SIA “Valmieras Namsaimnieks”. Kopumā Valmieras pilsētā ir iesaistītas 5 brigādes un 3 komunālās mašīnas ielu attīrīšanā no smiltīm. Vidēji vienā dienā ir iespējams notīrīt 3-6 km ielu vai ietvju.

SIA “Valmieras Namsaimnieks” smilšu savākšanu no ielu malām organizē divās brigādēs, no SIA ‘’Clean R’’ ir iesaistītas 3 komunālās mašīnas un 3 brigādes. Šīs nedēļas laikā uzņēmums uz Valmieru nosūtīja arī papildus komunālo mašīnu, kura nodrošina tīrīšanas darbus uz maģistrālajām ielām. Tiek plānots, ka maģistrālās ielas tiks sakoptas līdz šīs nedēļas beigām.

Ņemot vērā, ka ziemas sezonā uz ielām un ietvēm izkaisīto smilšu apjoms ir lielāks kā citus gadus, putekļu daudzums Valmieras pilsētā ir pieaudzis. Līdz ar to cilvēkiem, kuri ir jutīgāki, var parādīties alerģiskas reakcijas. Putekļainību veicina sausais un saulainais laiks. Putekļi veidojas arī slaucīšanas laikā. Palielinoties smilšu savākšanai un mainoties laikapstākļiem, arī putekļu daudzums saruks.

Pēc tam, kad no ielām tiks savāktas smiltis, tiks veikta ielu atputekļošana. Atputekļošana nozīmē, ka tiek veikta ielu tīrīšana ar speciālu tehniku, kas aprīkota ar vakuuma putekļu novākšanas iekārtām.

Aicinām, būt saprotošiem smilšu savākšanas laikposmā pilsētā!