Turpinās Valmieras novada attīstības plānošana

Praktisks darbs pie Valmieras novada attīstības plānošanas sākās pirms gada, kad domes deputāti 2021. gada 28. janvāra domes sēdē lēma par Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādes uzsākšanu.

Pagājušā gada vasarā norisinājās iedzīvotāju aptauja, gada nogalē – Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu 1. redakcijas apspriešana ar iedzīvotājiem astoņās publiskās apspriešanas sanāksmēs – katrā teritoriālajā apvienībā un Valmierā.

Nākamais solis ir tikšanās ar dažādu nozaru ekspertiem novadā, tāpēc pašvaldība aicina nozaru (kultūra un sports, vide un saimnieciskie jautājumi, mājoklis un nekustamais īpašums, tūrisms, dabas aizsardzība un kultūrvēsture, sociālā un veselības nozare, izglītība un digitalizācija, uzņēmējdarbība, pārvalde, zīmolvedība, ceļi un transports) ekspertus, kuri vēl nav ielūgti, bet vēlas piedalīties novada attīstības dokumentu izstrādes tematiskajās darba grupās, pieteikties. Tikšanās darba grupās norisināsies no 2022. gada 11. februāra līdz 23. martam platformā “Google Meet”:

 • 11. februārī no plkst. 10.00 līdz 12.00, kultūra;
 • 15. februārī no plkst. 15.00 līdz 17.00, vide un saimnieciskie jautājumi;
 • 18. februārī no plkst. 14.00 līdz 16.00, sports;
 • 23. februārī no plkst. 15.00 līdz 17.00, tūrisms, dabas aizsardzība un kultūrvēsture;
 • 2. martā no plkst. 15.00 līdz 17.00, sociālie un veselības jautājumi;
 • 4. martā no plkst. 14.00 līdz 16.00, izglītība;
 • 9. martā no plkst. 15.00 līdz 17.00, digitalizācija;
 • 11. martā no plkst. 14.00 līdz 16.00, uzņēmējdarbība;
 • 16. martā no plkst. 15.00 līdz 17.00, mājoklis un nekustamais īpašums;
 • 18. martā no plkst. 14.00 līdz 16.00, pārvalde un zīmolvedība;
 • 23. martā no plkst. 15.00 līdz 17.00, ceļi un transports.

Pieteikšanās pie Ineses Bērziņas, Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājas un telpiskās un stratēģiskās attīstības plānotājas (tālrunis 26328943, e-pasts: ).

Nozares ekspertu līdzdalība un priekšlikumi ir ļoti būtiski Valmieras novada attīstības dokumentu izstrādē, jo ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un specializācija, kā arī telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Savukārt, attīstības programmā – vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības stratēģijas īstenošanai. Plānošanas dokumentos ir noteikts pasākumu kopums, lai ilgtermiņā īstenotu iepriekš noteiktās prioritātes, kā arī veidotu pamatu Valmieras novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

Ar Valmieras novada attīstības plānošanas dokumentu 1. redakciju var iepazīties šeit.

Ikvienam iedzīvotājam vēl būs iespēja vasarā piedalīties Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam 2. redakcijas sabiedriskajā apspriešanā.