Turpinās sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

Sociālo pakalpojumu centrs Rūjienā

Valmieras novada Rūjienā turpinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) īstenošana.

Līdz jūnija noslēgumam paveikta atlikušo logu bloku montāža, mūra sienu apmešana kāpņu telpās, sienu un grīdu flīzēšana, kā arī linoleja grīdas seguma montāža abos ēkas stāvos.

Jūlijā turpinās darbi pie mūra sienu apmešanas kāpņu telpās, iekšdurvju, slēdžu un rozešu, apgaismojuma lampu, apkures sistēmas un fasādes dekoratīvo elementu montāžas, iekšsienu apdares (gruntēšana un krāsošana 2. reizi), koka grīdlīstu montāžas ēkas 2. stāvā un lietus ūdens noteksistēmu montāžas gar ēkas fasādi. Siltajā vasaras sezonā turpinās arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

Savukārt būvdarbu turpinājumā jūlijā plānots uzsākt un veikt grīdu un sienu flīzēšanu pie durvju kleidām, ārdurvju, durvju kleidu, ieejas jumtiņu koka konstrukciju un vājstrāvu sistēmu montāžu, kā arī koka grīdlīstu montāžu ēkas 1. stāvā.

Līdztekus būvdarbiem aktīvi norisinās telpu labiekārtošanas process – ir noslēgts līgums ar SIA “KORE AG” par mēbeļu izgatavošanu, iegādi un uzstādīšanu. Tiek gatavots iepirkums žalūziju iegādei un uzstādīšanai, kā arī notiks tirgus izpēte par aizkaru iegādi un dažādu elektropreču uzstādīšanu.

Sociālo pakalpojumu infrastruktūra Rūjienā tiek veidota Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Projekta īstenošanas rezultātā Rūjienas bijušās slimnīcas ēkā būs izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām. Tāpat arī paredzēts izveidot Dienas aprūpes centru ar 18 vietām, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Rūjienas bijušās slimnīcas ēkai ir piešķirts vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss, tādēļ tā jāatjauno, saglabājot vēsturisko izskatu. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, būvdarbus veic SIA “EKERS”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 167 412,38 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 501,00 EUR līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 130 226 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477 329 EUR Valmieras novada pašvaldības finansējums.
Kā iepriekš vēstīts, ņemot vērā pandēmijas radīto negatīvo ietekmi uz būvmateriālu piegādi, projekta ieviešanas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 30. septembrim. Ar SIA “EKERS” līguma termiņš par būvdarbiem pagarināts līdz 2022. gada 5. augustam (būvuzraugs SIA “RIB Unit”).

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds