Turpinās skolu apmeklējums, lai pārrunātu attīstības jautājumus

Valmieras novada pašvaldības vadības pārstāvji turpina ameklēt skolas

Pēc izveidotā un 30. novembrī domes sēdē apstiprinātā vispārējās izglītības iestāžu tīkla turpinās vizītes uz skolām, lai pārrunātu skolu stiprināšanas un attīstības jautājumus.


Vakar, 11. decembrī, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, izpilddirektore Evija Voitkāne, viņas vietniece un Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže un viņas vietniece Sandra Purmale devās uz Burtnieku Ausekļa pamatskolu, Matīšu pamatskolu un Kocēnu pamatskolu, kur apskatīja skolu telpas, tikās ar direktoriem, pedagogiem, administrāciju un sasveicinājās ar skolēniem.

Skolas ir apņēmības pilnas turpināt darbu pie kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanas mūsu novada bērniem. Sarunās caurvijās motivācija gādāt par pedagogu labbūtību un profesionālo pilnveidi un mūsdienu prasībām atbilstošas materiāli tehiskās bāzes un infrastruktūras uzturēšanu. Skolās virmoja svētku noskaņa, liels prieks par skaisti noformētajām telpām, ko paveicis skolu kolektīvs kopā ar skolēniem un viņu vecākiem!

pauž J. Baiks.


Decembrī un janvārī plānots apmeklēt visas 12 novada skolas, kas atrodas ārpus Valmieras.