Turpinās sadarbība starp Valmieras novada pašvaldību un Higašikavas pilsētu Japānā

Valmieras novada pašvaldība un Higašikavas pašvaldība vienojas turpināt 2008. gada 17. jūlijā noslēgto sadraudzību starp Rūjienas pilsētu un Higašikavas pilsētu. 

Valmieras novada pašvaldība un Higašikavas pašvaldība vienojas turpināt 2008. gada 17. jūlijā noslēgto sadraudzību starp Rūjienas pilsētu un Higašikavas pilsētu. 

Valmieras novada pašvaldība 12. oktobra domes ārkārtas sēdē lēma par sadarbības turpināšanu ar Higašikavas pilsētu Japānā, Hokaido. Vienošanās noslēgta ar mērķi stiprināt savstarpējo saprašanos un draudzību, rosināt aktivitātes izglītībā, kultūrā, sportā un uzņēmējdarbībā, veicināt abu pilsētu iedzīvotāju labklājības celšanu, tādējādi sekmējot Latvijas un Japānas kultūras savstarpēju iepazīšanu un apmaiņu. 

18. oktobrī, vienošanos starp abām pilsētām Higašikavā, Japānā, parakstīja pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos Guntis Gladkins un Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas speciāliste Guna Ķibere.

2021. gada 1. jūlijā Latvijas Republikā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tika izveidots Valmieras novads, kura sastāvā iekļauts bijušais Rūjienas novads un Rūjienas pilsēta. Rūjienas novada pašvaldība un Higašikavas pašvaldība sadraudzības līgumu parakstīja 2008. gada 17. jūlijā. Vēsturiskā sadraudzības līguma mērķi un apņemšanās arī turpmāk būs abu pašvaldību sadarbības pamatā.