Turpinās pieteikšanās konsultācijām Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības attīstībai

VPR

Turpinās pieteikšanās konsultācijām, ko Vidzemes uzņēmējdarbības centrā sniedz uzņēmējdarbības konsultante un inovāciju brokere Rita Sprindžuka. Viņas galvenā loma šajā procesā ir palīdzēt ar tām zināšanām, kuras konkrētajā brīdī uzņēmumam ir nepieciešamas tālākajā attīstībā, lai veidotu uzņēmuma ilgtspējīgu un inovatīvu izaugsmi. Konsultācijām pieteikties var aizpildot pieteikuma formu: https://forms.office.com/e/8TZw8ZpVRa.

Sadarbība un jaunu zināšanu apguve ir kā LEGO konstruktors, kur apvienotas uzņēmumā jau esošās spējas, zināšanas, resursi ar jaunām idejām, pieejām un kontaktiem. Tas rada jaunas prasmes un stimulē inovācijas,” tā Rita.

Minētos pakalpojumus šobrīd pamatā izmantojuši uzņēmumi, kuri ir sava ceļa pašā sākumā, taču konsultēties aicināti gan tādi uzņēmumi, kas ir sava ceļa sākumā, gan jau pieredzējuši uzņēmumi, neatkarīgi no to lieluma. Jau pēc pirmās tikšanās reizes tiek gūts priekšstats par nepieciešamo virzienu savas idejas tālākai attīstībai un pieejamo finansējumu.

Uzņēmējdarbības konsultācijas ir pirmais solis virzībā uz mērķi situācijās, kad aktuāls kļuvis kāds no šiem vai līdzīgiem jautājumiem:

•  finansējuma pieejamība un atbalsta programmas,
•  inovāciju ieviešana uzņēmumā,
•  jaunu produktu attīstīšana,
•  nākamie attīstības soļi,
•  jaunu eksporta tirgu apgūšana,
•  eksporta apgrozījuma palielināšana,
•  uzņēmuma esošās situācijas analīze,
•  izaugsmes iespēju redzējums.

Uzņēmēji konsultācijas var saņemt trīs dažādos līmeņos jeb pakalpojumu pakās

Starta paka ietver konsultācijas trīs stundu apjomā, kas sadalītas vairākās tikšanās reizēs. Šis pakalpojums palīdz uzņēmējam saprast, kas šobrīd ir nepieciešams: konsultācijas par pieejamiem finanšu instrumentiem, atbalsts eksporta partneru vai starptautisku sadarbības partneru atrašanā, sarunu cikls, lai nokļūtu nākamajā līmenī vai vēl kas cits? Tie var būt gan nākamo līmeņu pakalpojumi, kurus sniedz uzņēmējdarbības konsultants, gan tādi, kas ir ārpus konsultanta kompetences, un jebkurā gadījumā konsultāciju noslēgumā uzņēmējam būs skaidrs plāns tuvāko uzdevumu veikšanai. Šis pakalpojums ir bez maksas un noderēs mazajiem uzņēmumiem, kuri vēlas augt un attīstīties, bet nepārzina pieejamos atbalsta instrumentus.

Pacelšanās pakalpojumu pakas ietvaros konsultants, pamatojoties uz Starta pakas rezultātiem, kopā ar uzņēmumu vai idejas autoru sastāda darbību plānu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Šajā etapā jau diezgan skaidri ir iespējams noformulēt vajadzības un uzdevumus sadarbības partneriem, lai attīstītu produktu. Konsultants atbalsta arī kontaktu meklēšanas procesā un palīdz sagatavoties sarunām. Pakalpojuma ietvaros paredzētas vismaz piecas kontaktstundas. Pacelšanās piemērota mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ļoti skaidri zina, kas nepieciešams izaugsmei un meklē papildus resursus finansējuma piesaistei, uzņēmuma reorganizācijai, digitalizācijai vai eksportam. Šo pakalpojumu uzņēmums saņem kā de minimis atbalstu.

Pakalpojumu pakas Lidojums ietvaros uzņēmums vai ideju autors, atbilstoši iepriekš formulētajiem mērķiem un uzdevumiem, vienojas par ilgstošu sadarbību ar uzņēmējdarbības konsultantu. Šīs sadarbības ietvaros konsultants palīdz ne tikai ar sākotnējo kontaktu meklēšanu un uzrunāšanu, bet atbalsta arī tālākajā darbībā un iesaistās progresa uzraudzības aktivitātēs. Ja nepieciešams, uzņēmējs saņem atbalstu mērķu un uzdevumu pārformulēšanā. Šī pakalpojuma ietvaros sadarbība ilgst vismaz trīs mēnešus un tās mērķi var būt produktu attīstīšana, tai skaitā sadarbībā ar zinātnes institūtiem, finansējuma piesaiste, eksportēšanas uzsākšanas u.c. Kā noprotams, šis pakalpojums piemērots uzņēmumiem, kuri meklē papildus atbalstu un jau ir noformulējuši izaugsmes nepieciešamību. Uzņēmums pakalpojumu saņem de minimis atbalsta ietvaros.

Konsultācijām pieteikties var aizpildot pieteikuma formu: https://forms.office.com/e/8TZw8ZpVRa.

Konsultācijas tiek piemērotas kā de minimis atbalsts. Par de minimis atbalstu tiek uzskatīts atbalsts, kas nepārsniedz 200 000 EUR. Minēto 200 000 EUR bruto summu nedrīkst pārsniegt trīs fiskālo gadu laika posmā.

Uzņēmējdarbības konsultācijas organizē Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā”, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes plānošanas reģions