Turpinās ielu un ietvju attīrīšana no smiltīm

Iestājoties siltākam laikam, intensīvāk turpinās februāra beigās uzsāktā Valmieras novada pilsētu un ciemu ielu, ietvju un laukumu attīrīšana no smiltīm. Sakopšanas darbus Valmieras pilsētā un Valmiermuižā veic SIA “Valmieras Namsaimnieks”, bet pārējā Valmieras novada teritorijā darbus organizē apvienību pārvalžu saimnieciskās nodaļas.

Līdz šim pirmreizēji Valmierā sakoptas ielu malas 30 kilometru garumā. Laikam kļūstot siltākam, ielu attīrīšana no smiltīm organizēs arī vakara un nakts stundās. Darbi turpināsies vairākas nedēļas. Smilšu savākšanu organizē atbilstoši laikapstākļiem. Ir noteikts, ka no ietvēm un ielas braucamās daļas malas smiltis ir jāsavāc tuvāko nedēļu laikā pēc tam, kad to atļauj laikapstākļi – temperatūrai dienā ir jāsasniedz +5 līdz +10 grādus, kas ļauj paaugstināt darbu intensitāti. Līdz šim smiltis primāri tika vāktas pēcpusdienās, kad gaisa temperatūra pārsniedza virs 0 grādiem, jo attīrīšana tiek veikta arī ar ūdeni. Tā izvairoties no satiksmei bīstamu situāciju rašanās, jo pēc mitrās tīrīšanas brauktuves var apledot.

Valmieras pilsētā ielu attīrīšanu pamatā veic ar vakuuma slaucīšanas mašīnām, kas paredzētas gan braucamās daļas, gan gājēju ietvju tīrīšanai. Darbinieki ar lāpstām smilšu savākšanā iesaistīti grūti pieejamās vietās – zem norobežojošām barjerām un brauktuvi sadalošajās saliņās. Vidēji vienā dienā ir iespējams notīrīt 4 līdz 5 km ielu vai ietvju. Ja laikapstākļi darbiem būs labvēlīgi, maģistrālās ielas būs sakoptas līdz Lieldienām, bet pilnībā smilšu savākšanu Valmierā un Valmiermuižā iecerēts pabeigt līdz aprīļa vidum.

Savukārt Rūjienas pilsētā organizēs smilšu savākšanu no 25. marta līdz aprīļa otrajai nedēļai. Darbi galvenokārt tiks veikti ar tehniku. Burtnieku apvienībā (izņemot Valmiermuižu) smilšu savākšanas darbi no ielām un ietvēm uzsāksies orientējoši aprīļa sākumā atbilstoši laikapstākļiem. Strenču, Sedas un Mazsalacas pilsētās, kā arī Brenguļu, Kauguru un Trikātas, Kocēnu un Naukšēnu apvienībās lielākā daļa smilšu no ietvēm jau ir savākta un darbi prognozējoši noslēgsies aprīļa sākumā.

Ņemot vērā, ka pēc ziemas sezonas uz ielām un ietvēm ir liels apjoms izkaisīto smilšu, ir palielinājusies putekļu koncentrācija gaisā. Līdz ar to cilvēkiem, kuri ir jutīgāki, var parādīties alerģiskas reakcijas. Putekļainību veicina sausais un saulainais laiks. Putekļi veidojas arī slaucīšanas laikā. Palielinoties smilšu savākšanai un mainoties laikapstākļiem, arī putekļu daudzums saruks.

Aicinām, būt saprotošiem smilšu savākšanas laikposmā!