Turpinās ielu pārbūve Valmierā

Valmierā turpinās plānotā ielu infrastruktūras attīstīšana, kas Valmierā tiek organizēta atbilstoši prioritārajam ielu pārbūves sarakstam un pieejamajam finansējumam, finansējuma avota, piemēram, Eiropas Savienības fondu nosacījumiem.

Šogad būvdarbi tika turpināti pagājušajā gadā uzsāktajās Dārza un Mālu ielas pārbūvēs, kā arī apvienoto gājēju un velosipēdu ceļu izbūvei Rubenes un Valkas ielā. Šajās ielās būvdarbi ir noslēgušies, ielas tiek gatavotas nodošanai ekspluatācijā jūlijā.


Pārbūve turpinās arī Ziloņu ielā. Visā pārbūvējamā Ziloņu ielas un tai piegulošajā teritorijā ir pabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve. Turpinās ielas un labiekārtojuma izbūve, senā pils aizsargvaļņa atbalsta sienas nostiprināšana, atjaunošana un iekonservēšana. Plānots, ka tuvākajā laikā tiks uzsākta seguma izbūve posmā no Kultūras centra puses. Ziloņu ielas pārbūvi plānots pabeigt līdz šī gada beigām.


Teodora Ūdera, Tālavas un Kāpu ielās ir pabeigta lielākā daļa plānoto pārbūves darbu. Tās plānots nodot ekspluatācijā šī gada rudenī. Visām trim pārbūvējamām ielām šobrīd ir ieklāta asfaltbetona apakškārta. Turpinās plānotie labiekārtošanas darbi, kā arī tiek veikta atsevišķu komunikāciju pārbaude pirms virskārtas ieklāšanas. Asfaltbetona virskārtas ieklāšana būs pārbūves noslēdzošais darbs.


Turpinās Dzelzceļa ielas pārbūve, kā arī Eksporta ielas būvniecība. Plānots, ka šī gada rudenī ielas iegūs asfaltbetona seguma apakškārtu. Ielu izbūvi plānots noslēgt ar asfaltbetona seguma virskārtas ieklāšanu 2022.gada pavasarī. Ir noslēdzies iepirkums arī Rūpniecības ielas posma no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai pārbūvei. Pašvaldība kārto dokumentāciju darbu sākšanai, kas paredz arī iebrauktuves un stāvlaukuma izbūvi Rūpniecības ielā 1 un 9, kā arī siltumtrases izbūvi Rūpniecības ielā 1.


Alvila Freimaņa ielā ir izbūvētas nepieciešamās komunikācijas, ir ieklātas visas asfaltbetona kārtas. Turpinās labiekārtošanas darbi. Pārbūvi paredzēts pabeigt līdz septembra beigām.

Alvila Freimaņa ielas pārbūve