Turpinās darbs pie bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecības

ZAAO BNA rūpnīca

SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā “Daibe” turpinās projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” būvdarbi, redzamas jau kopējās rūpnīcas ēku un teritorijas aprises.

Kā jau informēts iepriekš, no 2022. gada marta uzsākti Bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes rūpnīcas “Daibe” būvdarbi. Paredzēts izbūvēt BNA anaerobās fermentācijas tuneļus, BNA aerobās stabilizācijas (kompostēšanas) iekārtas, sadzīves telpu ēku, materiālu uzglabāšanas nojumes, izbūvēt laukumus un inženiertīklus rūpnīcas darbības nodrošināšanai, uzstādīt jaunas atkritumu priekšapstrādes iekārtas.   

Šobrīd tiek strādāts pie sadzīves ēkas iekšdarbiem, materiāla uzglabāšanas nojumju konstrukciju montāžas un grīdas konstruktīvo kārtu izbūves, anaerobās fermentācijas tuneļu pārsegumu betonēšanas un secīgas tehnoloģisko iekārtu montāžas, aerobās stabilizācijas (kompostēšanas) iekārtu pamata konstruktīvo kārtu izbūves, tiek veikta arī komunikāciju un teritorijas laukumu izbūve. Jūnijā paredzēts uzsākt jaunu tehnoloģisko iekārtu montāžu atkritumu mehāniskai priekšapstrādei esošajā atkritumu priekšapstrādes centra angārā. Kopumā būvdarbu process norit veiksmīgi un būtiski neietekmē kopējo poligona darbību. 

Atgādinām, ka rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, gan arī dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem, kuru dalītās vākšanas sistēma SIA “ZAAO” darbības reģionā tiks uzsākta no 2024. gada. Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produktu iegūto biogāzi paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

Lai veicinātu rūpnīcā iegūtā komposta tālāku izmantošanu, SIA “ZAAO” kopā ar sadarbības partneriem š.g. 23. un 24. septembrī organizē ideju maratonu jeb hakatonu “DaibeZero”. Tā ietvaros ikviens ir aicināts pieteikt ideju, kur izmantot šāda veida kompostu, kā radīt tam pievienoto vērtību, lai tas kļūtu par jaunu produktu. Informācija un pieteikšanās tīmekļa vietnē https://daibezero.lv/ .

Projekts tiek realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” īstenošanu. ES KF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR.

Inga Kovala Sēne

SIA “ZAAO” Sabiedrisko attiecību vadītāja