Turpinās bērnudārza “Ābelīte” pārbūve

Turpinās bērnudārza “Ābelīte” pārbūve

Turpinās Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” struktūrvienības “Ābelīte” Palejas ielā 5 ēkas pārbūves darbi.

Energoefektivitāti paaugstinošo pārbūves darbu mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, ietaupot pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Pārbūves rezultātā tiks atrisināts zāles, nodarbību un administrācijas telpu trūkums, iestādes audzēkņiem un darbiniekiem būs pieejama mūsdienu prasībām atbilstoša vide.

Pārbūves darbos iekļauta ārsienu, pārseguma, grīdas, cokola un pamatu siltināšana, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, vājstrāvas kabeļu izbūve, gaismekļu nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve.

Rekonstrukcijas ietvaros tiks uzcelta divstāvu piebūve. Tās 1. stāvā izbūvēs vējtveri un mūsdienu būvnormatīviem atbilstošu kāpņutelpu, kā arī jaunu kabinetu. Savukārt 2. stāvā nodarbībām un sarīkojumiem paredzētās sarīkojumu zāles platība palielināsies divas reizes – no 40 uz 80 kvadrātmetriem. Piebūvē no pirmā uz otro stāvu izbūvēs jaunu ugunsdrošu kāpņutelpu, nodrošinot otru evakuācijas izeju ārkārtas situācijām. Kopumā bērnudārza ēkas platība pieaugs par 102,4 kvadrātmetriem.

Kā informē Valmieras novada pašvaldības būvinženieris Kaspars Kalniņš, sākotnēji pagrabstāvā bija plānots uzstādīt jaunu autonomo gāzes apkures katlu. Ņemot vērā dabasgāzes cenas būtisku pieaugumu un tuvākajā laikā plānoto siltumtrases izbūvi šajā pilsētas kvartālā, nolemts neuzstādīt jaunu gāzes katlu un izmantot esošo apkures iekārtu līdz ēkas pieslēgšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai, lai visas pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā varētu saņemt siltumenerģiju centralizēti.

Pašlaik ēkai ir pilnībā nosiltināta cokola un pamatu daļa, ir uzstādīts siltumizolācijas slānis sienām apmēram 50 procentu apjomā, piebūvei ir uzmūrēts pirmais stāvs, visā ēkā norisinās inženierkomunikāciju izbūve, tiek uzstādītas ārdurvis, bēniņos norisinās sagatavošanās darbi siltumizolācijas slāņa iestrādei.
Pārbūves procesā saglabāts labā stāvoklī esošais jumta segums, logi, daļa apkures radiatoru, kā arī ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas tika nesen rekonstruēti, tādējādi ietaupot līdzekļus.

Sākotnēji bija plānots, ka pārbūves darbi noslēgsies 2022. gada oktobrī. Taču pārbūves gaitā atklājās dažādas iepriekš nezināmas problēmas, kas saistītas ar ēkas vēsturi. Bērnudārza telpas pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados iekārtotas privātmājā, kurai uzcelta silikātķieģeļu piebūve. Šim nolūkam daļēji izmantoti agrāk pastāvējušās saimniecības ēkas pamati. Lai novērstu dažādas atklātās problēmas nācies izsludināt iepirkumu papilddarbiem, kas pagarināja būvdarbu termiņu par diviem mēnešiem. Pārbūves darbus plānots noslēgt līdz 2022. gada beigām, lai iestādes darbinieki un bērni varētu atgriezties ēkā no nākamā gada janvāra.

Noslēdzoties Valmieras PII “Ezītis” struktūrvienības “Ābelīte” pārbūvei, visas pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā būs rekonstruētas atbilstoši energoefektivitātes paaugstināšanas nosacījumiem.

Jāpiebilst, ka būvdarbu laikā “Ābelītes” audzēkņi pirmsskolas izglītības programmu apgūst Valmieras PII “Ezītis” ēkā Rubenes ielā un Gaujas stāvo krastu Sajūtu parka bijušās viesnīcas ēkā Jāņa Daliņa ielā.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “SANART” par kopējo līguma summu 828 904,17 EUR ar PVN. Darbi tiks īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/20/I/002) ietvaros. Uz projektu attiecināmie kopējie izdevumi ir 818 464,70 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 270 138,90 EUR, ERAF finansējums 177 450,93 EUR, valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR.