Trīs mēnešus kultūras pasākumi varēs notikt tikai drošajā – “zaļajā” vidē

Valdība lēmusi par ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 11.oktobra, pieņemot drošības pasākumu kopumu, lai apstādinātu Covid-19 izplatību, glābtu cilvēku dzīvības un pēc iespējas ilgāk saglabātu kritisko veselības pakalpojumu pieejamību. Kultūras jomā epidemioloģiskās drošības prasības paredz pārsvarā darbību “zaļajā” – drošajā režīmā, kad pasākumi un kultūras pakalpojumi klātienē būs sniedzami un pieejami tikai ar vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Nosacījumi stājušies spēkā 11.oktobrī, šobrīd plānots, ka tie ilgs līdz 2022.gada 11.janvārim. Jaunie nosacījumi attiecībā uz publiskiem kultūras pasākumiem stāsies spēkā pēc pārejas posma – tas noteikts līdz š.g. 18.oktobrim un attieksies tikai uz pasākumiem, kas izsludināti līdz š.g. 8.oktobrim. Pārejas posmā notiekošajos pasākumos, kuros nav ierīkotas fiksētas sēdvietas, visiem apmeklētājiem būs jālieto FFP2 respiratori.

Pasākumu organizēšanas nosacījumi “zaļajā režīmā”

Organizētos publiskos kultūras pasākumos apmeklētāji varēs piedalīties vienīgi ar derīgiem sertifikātiem, kas apstiprina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu, tādējādi drīkstēs rīkot tikai epidemioloģiski drošā – “zaļā” režīma – pasākumus.

Maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos turpmāk noteikts līdz 1 000 personām, dalot tās sektoros pa 300 personām katrā, ja kopējais apmeklētāju skaits pārsniedz 500. Vienlaikus pasākuma organizatoram jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne vairāk kā 60% aizpildījumu no pasākuma norisei paredzētās publiski pieejamās telpas platības.

Kultūras pasākumos ievērojamie drošības pasākumi:

 • pasākuma apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības);
 • starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai vienas mājsaimniecības sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
 • sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus – šaha laukuma veidā;
 • ja apmeklētāji atrodas stāvvietās, vienam apmeklētājam tiek paredzēts ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās pasākuma norises vietas un pasākuma laikā apmeklētāji lieto FFP2 respiratorus (izņemot bērnus līdz 7 g. vecumam);
 • ja apmeklētāju skaits pārsniedz 500 cilvēkus, apmeklētāji atrodas nodalītos sektoros līdz 300 cilvēkiem katrā un savstarpēji nesatiekas;
 • nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos, jānodrošina 2 metru distances ievērošana ārpus sēdvietām;
 • pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju, ietverot šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā 1 mēnesi un to nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;
 • mutes un deguna aizsegs apmeklētājiem jālieto pasākumos, kas notiek telpās, bet nav jālieto pasākumos ārpus telpām.

Tāpat kā iepriekš, kultūras pasākumus t.s. “zaļajā režīmā” varēs apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī savus nepilngadīgos bērnus. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros. Pasākuma rīkotājam jānodrošina atsevišķs sektors, kurā ierādāmas vietas vecākiem ar bērniem.

Joprojām izņēmuma kārtā paredzēts bibliotēkās reģistrētajiem lasītājiem nodrošināt individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas darbinieka nav citu cilvēku.

Vadlīnijas bibliotēku darbībai no 11.10.2021.

Sākot no 2021.gada 14.oktobra pakalpojumu sniegšanas process klātienē Valmieras integrētajā bibliotēkā tiek organizēts sekojoši:

Ēkas vestibilā Cēsu ielā 4 pieaugušajiem apmeklētājiem tiek pārbaudīts vakcinācijas / Covid-19 pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments, skolēniem – testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

Personas ar COVID-19 vakcinācijas / pārslimošanas sertifikātu un skolēni ar derīgu testu var saņemt visus bibliotēkā klātienē pieejamos pakalpojumus.

Laika ierobežojumi:

 • Preses lasītavas izmantošana – 30 minūtes;
 • Datorlasītava – 30 minūtes (ja nepieciešams, laiku var pagarināt).

Personas bez COVID-19 vakcinācijas / pārslimošanas sertifikāta, arī visu vecumu bērni bez derīga testa tiek apkalpoti individuāli C114 telpā darba dienās plkst. 11.00-17.00 un sestdienās plkst. 10.00-12.00.

Pieejamie pakalpojumi:

 • Grāmatu apmaiņa (bibliotekārs atlasīs klientam vajadzīgo literatūru; aicinām rezervēt grāmatas jau iepriekš);
 • Datora izmantošana lietišķām vajadzībām (maksājumu veikšana, e-pakalpojumu saņemšana) – 15 minūtes;
 • Kopētavas pakalpojumi pieejami tikai darba dienās – pasūtījumu pieņemšana C114 telpā, norēķini skaidrā naudā.

Apmeklējot bibliotēku, lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības norādījumus!

Vadlīnijas muzeju darbībai no 11.10.2021.

Pārējās kultūrvietās – muzejos*, arhīvos, kultūras centros, mākslas galerijās, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātros, koncertzālēs – gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri kontaktējas ar apmeklētājiem, obligāta prasība uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikātu. Apmeklētāju skaits šajās kultūrtelpās jānosaka, paredzot vienam apmeklētājam vai vienas mājsaimniecības pārstāvjiem 15 m2 no publiski pieejamās telpas platības.

Noteikumi paredz iespēju “zaļajā” režīmā amatiermākslas mēģinājumos tikties līdz 20 dalībniekiem grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no mēģinājumam paredzētās telpas platības. Izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nedrīkst pārsniegt 25%, grupas dalībnieku plūsma nedrīkst pārklāties ar citu personu plūsmām un mēģinājuma laikā jānodrošina 2 metru distance, izņemot deju nodarbību laikā.

Savukārt personas, kurām nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, var apmeklēt tikai individuālas amatiermākslas nodarbības. Individuālu nodarbību vadītājam jāstrādā ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve mūzikas un mākslas skolās izglītojamiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai Covid-19 vīrusu pārslimojuši, paredzēta tikai attālināti vai klātienē tikai individuālās nodarbībās. Kā arī vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citu dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamie.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu un interešu izglītības īstenošana mūzikas, mākslas un dejas jomā (LNKC gatavotas vadlīnijas)

Noteikts, ka kultūras augstskolu un koledžu izglītības studiju procesā klātienē piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Tāpat kā citās valstīs, kas vīrusu jau ir uzvarējušas, vakcinācija pret Covid-19 un drošības pasākumu atbildīga ievērošana turpinās būt Latvijas vienīgā stratēģija Covid-19 krīzes pārvarēšanai.

*muzejs un muzejam radniecīga mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vieta, muzejisko priekšmetu krātuve vai ekspozīcija, piemiņas vieta u. c. kultūrvietas, kuras veido un piedāvā sabiedrībai mākslas un vēstures ekspozīcijas un izstādes.

Informāciju sagatavoja:

Kultūras ministrija