Trīs mēnešu laikā teju 300 VPR, tostarp Valmieras novada pašvaldības speciālisti, stiprinās komunikācijas prasmes ikdienas darba efektivitātes uzlabošanai

Vebināru cikls

Laika posmā no 2023. gada 3. novembra līdz 2024. gada 19. janvārim norisināsies vebināru cikls “Pašvaldību darbinieku efektīva komunikācija publisko pakalpojumu sniegšanā pēc administratīvi teritoriālās reformas”, kurā savas komunikācijas prasmes stiprinās teju 300 Vidzemes pašvaldību speciālisti. Vebināru cikls tiek organizēts ar mērķi atbalstīt pašvaldību speciālistus, stiprinot viņu zināšanas un prasmes, lai pašvaldībās sniegtie pakalpojumi būtu kvalitatīvi, kamēr paši speciālisti apzinātos savu lomu un nozīmi pašvaldības ikdienas darba nodrošināšanā.

Tiešsaistes nodarbībās tiks aplūkotas tēmas, kas skars komunikācijas jautājumus apvienojumā ar  misijas un mērķu izpratni ikdienas darbā, individuālo un kolektīvo atbildību pašvaldības mērķu sasniegšanā, lojalitāti, atbildību un motivāciju. Liela uzmanība tiks pievērsta efektīvai e-pastu komunikācijas praksei.

Pašvaldību speciālisti tiksies sešas reizes; mācību nodarbības tiešsaistē vadīs uzņēmuma “WIN partners” treneru komanda.

Sākotnēji mācības bija paredzētas pašvaldību darbiniekiem, kuru ikdienas darba pienākumi saistīti ar uzņēmējdarbības atbalstu, attīstību un veicināšanu, tomēr papildus uz mācībām pašvaldības deleģējušas speciālistus, kuri ikdienā strādā ar ceļu infrastruktūras, izglītības, sociālās jomas un drošības un kārtības jautājumiem pašvaldībā. Jomas, kurās jāstiprina speciālistu zināšanu kapacitāte, noteiktas pašvaldību kopējā balsojumā. Mācības tiks organizētas arī pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, pilnveidojot pārmaiņu vadības prasmes un atbalstot vadītājus dažādu risinājumu meklējumos.

Kā atzinuši pašvaldību pārstāvji – administratīvi teritoriālā reforma līdzi nesusi virkni izaicinājumu, t.sk. gan ārējā, gan iekšējā komunikācijā, ietekmēta sadarbības kvalitāte, t.sk. arī darbinieku motivācija. Secināts, ka nereti pašvaldību darbiniekiem ir atšķirīga izpratne par pašvaldības misiju un darbības mērķiem, trūkst piederības sajūta jaunajam novadam, ir šķietami pazaudēta identitātes sajūta, kas pastarpināti ietekmē arī pašvaldību publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un efektivitāti.

Vebināri tiek organizēti Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projekta mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm. Projekta ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā finansējuma saņēmējs veiks publisko pakalpojumu novērtējumu, lai noskaidrotu, ar kādiem izaicinājumiem pašvaldības sastopas ikdienā un kādos jautājumos tām būtu nepieciešams stiprināt savu kapacitāti. Savukārt plānošanas reģioni, balstoties uz identificētajiem problēmjautājumiem, līdz pat 2026. gada vidum organizēs kapacitāti stiprinošus pasākumus – mācības, seminārus, pieredzes apmaiņas vizītes u.c. aktivitātes.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā.