Topošie ģimnāzisti aicināti pieteikties iestājpārbaudījumiem

Iestājpārbaudījumi Valmieras ģimnāzijās

11. maijā Valmieras Valsts ģimnāzijā (VVĢ) un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā (VPVĢ) norisināsies iestājpārbaudījums mācībām nākamajam gadam, lai noteiktu skolēnu zināšanu un prasmju kopējo līmeni un atbilstību izglītības programmai. 

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam: 

Lai iestātos mācībām vienā no Valmieras ģimnāzijām, topošo 7. klašu skolēniem jāpilda iestājpārbaudījums, kurā tiks pārbaudītas matemātikas un latviešu valodas zināšanas. Pildot iestājpārbaudījumu vienā ģimnāzijā, tā rezultāts tiks ņemts vērā, ja skolēns pārdomās un dokumentus tomēr vēlēsies iesniegt otrā ģimnāzijā. 

Lai iestātos VVĢ 10. klasē ir jākārto klātienē kombinēts iestājpārbaudījums, kurā pārbaudīs skolēnu zināšanas matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā un dabaszinātnēs, savukārt VPVĢ topošajiem 10. klašu skolēniem iestājpārbaudījumu nerīko, jo iestājoties ņems vērā centralizēto eksāmenu rezultātus un apliecības par pamatizglītību sekmju izraksta vērtējumus. Iestājpārbaudījums ir obligāts topošajiem VPVĢ skolēniem, kuri vēlas mācīties 11. un 12. klasē, pārnākot no kādas citas izglītības iestādes, kā arī tiem 9. klašu skolēniem, kuri nekārto centralizētos eksāmenus. 

Plašāka informācija par uzņemšanu VPVĢ šeit un par uzņemšanu VVĢ šeit