Topošajiem Valmieras tehnikuma mehatroniķiem zelta medaļa

Valmieras tehnikuma audzēkņi

No 4. līdz 6. aprīlim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā norisinājās Latvijas jauno profesionāļu meistarības konkurss “SkillsLatvia 2023”, ko organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Valmieras tehnikuma 3. kursa audzēkņi Rovilds Deduškevičs un Justs Jenerts ieguva godalgoto 1. vietu mehatronikā. Konkursā dažādās kategorijās piedalījās vairāk nekā 120 konkursanti no 30 profesionālajām izglītības iestādēm Latvijā.

Zelta medaļas ieguvējs Rovilds Deduškevičs par dalību konkursā saka: “Droši varu teikt, ka sajūtas pēc uzvaras “SkillsLatvia 2023” ir kolosālas. Satiekot savus draugus un pedagogus skolā, man ir gandarījuma sajūtu par sasniegumiem, jo tieku pamanīts un novērtēts.”

Konkursa darba uzdevumi bija pietuvināti starptautisko profesionālās izcilības konkursu prasībām, un jauniešu sniegumu vērtēja nozares eksperti. Lai sasniegtu atzinīgus rezultātus, ir skaidrs, ka gatavošanās aizņem daudz laiku un pašdisciplīnu, to atzīst arī abi jaunieši: “Panākumu atslēga noteikti ir smags darbs. Atceramies, ka pirms konkursa kopā strādājām pie darba stacijām, lai tās “iedzīvinātu” atbilstoši konkursa noteikumiem. Protams, liela loma bija arī veiksmei, lai iegūtu uzvaru. Citas komandas, mūsuprāt, nebija tik kārtīgi sagatavojušās kā mēs, un prezentējot divās dienās paveikto, to sajutām.” “Galvenais ir nepadoties un cīnīties līdz galam!” papildina komandas biedrs Justs.

Jaunieši ir pārliecināti, ka disciplīnai un zināšanām ir nozīmīga loma rezultātu sasniegšanā. “Pirms konkursa nejutāmies par sevi 100 % pārliecināti, taču tad, kad tika uzstādīti mērķi un darījām visu, lai tos sasniegtu, mūs neviens nevarēja apturēt!”

Paldies prakses vietām, kas atbalstīja jauniešus gatavošanās procesā – SIA “Scandivac” un SIA “PERUZA”, kā arī sakām paldies profesionālo priekšmetu skolotājiem par zināšanām, kas palīdzēja ceļā uz zelta medaļu!

Informāciju sagatavoja:
Agnese Kelpša-Čubrova, Valmieras tehnikums