Tirgus iela 5 (2023)

Tirgus iela 5 (2023)

Tirgus iela 5 (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Tirgus 5”
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Caur līdzdalību rosinošām talkām piemājas teritorijas labiekārtošanai, saliedēt, stiprināt un veidot mājas Tirgus ielā 5, Sedā, iedzīvotāju kopienu, kopīgi organizētu talku laikā piemājas teritorijā paveicot šādus pagalma sakārtošanas darbus:

 • Atjaunota smilšu kaste
 • Atjaunoti atpūtas soliņi
 • Betona pamatnes attīrīšana no apauguma
 • Sakopta āra vides teritorija
 • Smilšu kastes un atpūtas soliņu norobežošana no braucamās daļas ar apstādījuma.
 • Veicināta mājas iedzīvotāju savstarpējā socializēšanās
 • Uzlabota mājai piegulošās teritorijas āra vide (publiska vieta)
 • Mājas iedzīvotāju kopīgās talkas organizēšana, labiekārtojuma uzlabošanai, veicinot mājas iedzīvotāju savstarpējo socializēšanos

Paveiktais: Mājas iedzīvotajiem, savā starpā līdzdarbojoties:

 • tika veikta soliņu demontāžā, un atjaunošana, un soliņu uzstādīšana,
 • tika attīrīta smilšukastes teritorija no izveidojušās apauguma, un tika izkopti ceriņu krūmi.
 • tika atjaunota smilšukastei esošā ķieģeļu apmale ar terases dēļiem, tādā veidā radot bērniem drošu ara spēļu vidi.
 • tika apzaļumota teritorija ar viengadīgam un daudzgadīgam puķēm betona blokos. tādā veida radot estētisku āra vidi.