Tikšanās ar sporta klasēm Valmieras 2. vidusskolā

Valmieras 2. vidusskolas sporta klases

Jau otro mācību gadu Valmieras 2. vidusskolā tiek īstenots mācību kurss “Sports un veselība”, ar mērķi perspektīvajiem sportistiem nodrošināt mācību–treniņu iespējas, vispārējās vidējās izglītības mācību programmu apvienojot ar sporta programmu. Ja pagājušajā mācību gadā 10. klasē mācības uzsāka 15 jaunieši, tad šogad jau abās klasēs kopā mācās 43 skolēni – 10. klasē 28 skolēni, bet 11. klasē 15 skolēni.

Valmieras 2. vidusskolā viesojās arī Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības priekšsēdētājs. Tikšanās laikā ar jauniešiem tika pārrunātas iespējas, kā pašvaldība var vēl atbalstīt, lai mācību process noritētu veiksmīgāk, un tiktu veicināta sportistu konkurētspēja starptautiskā līmenī. Jau šobrīd vairāki skolēni uzrādījuši augstvērtīgus rezultātus dažāda mēroga sacensībās.

Šajā mācību gadā starp jauniešiem pārstāvēti tādi sporta veidi kā futbols, basketbols, orientēšanās, peldēšana, volejbols, florbols, vieglatlētika, hokejs. Mācību process ir organizēts tā, lai skolēni varētu piedalīties rīta treniņos, sacensībās un doties uz kādu no treniņu nometnēm, apvienojot to ar pilnvērtīgu iesaisti mācību procesā

Mācību kurss “Sports un veselība” tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju un tajā iekļauti mācību priekšmeti, kas sagatavo vidusskolēnus studijām sporta un veselības jomā – fizioterapijā un rehabilitācijā, pedagoģijā, uztura zinātnē, ārstniecības nozarē. Programmas saturā iekļauti arī specializētie kursi, kas sniedz zināšanas anatomijā un fizioloģijā, treniņu–sporta teorijā, psiholoģijā, pakalpojumu un sporta mārketingā, nodarbību un pasākumu organizēšanā.

Ar Valmieras novada sporta pārvaldi jauniešiem jau iepriekš izveidojusies sadarbība vietējo sporta pasākumu organizēšanā un sagaidāms, ka arī turpmāk šī sadarbība varētu veiksmīgi turpināties, dodot iespēju jauniešiem pilnveidot iegūtās zināšanas un izmantot jau praktiski.