Tikšanās ar Rūjienas apvienības iedzīvotājiem

Tikšanās ar iedzīvotājiem Rūjienas KC

Otrdien, 20. februārī, Rūjienas Kultūras centrā aizvadīta Valmieras novada pašvaldības domes deputātu, Rūjienas apvienības un pašvaldības struktūrvienību vadītāju tikšanās ar iedzīvotājiem no Rūjienas pilsētas, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagastiem. Iedzīvotājus Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, iepazīstināja ar Valmieras novada pašvaldībā paveikto 2023. gadā, budžeta 2024. gadam veidošanas procesu, kā arī ar Rūjienas apvienības iedzīvotājiem nozīmīgām aktualitātēm un šogad apvienības teritorijā plānotajiem darbiem. Uz tikšanos bija ieradušies 65 novada iedzīvotāji. 

Vislielāko ietekmi 2024. gada budžetā atstāj kredītprocentu maksājumi, komunālo maksājumu pieaugums, valsts lēmumi, kuru īstenošanai nesekovalsts finansējums, piemēram, pirmsskolas izglītības iestāžu un pedagogu algu palielināšana, minimālās algas palielināšana, deinstitucionalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas turpināšana un ēku un telpu uzturēšana, ugunsdzēsības un civilā aizsardzība, arī atskurbtuves uzturēšana. 2024. gada pašvaldības budžeta prioritātes ir visu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšana, izglītības pieejamība un kvalitātes uzlabošana, sociālā atbalsta saglabāšana iedzīvotājiem, kā arī uzsākto infrastruktūras objektu īstenošana un Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu turpināšana. 

Rūjienas apvienības iedzīvotājiem, iepazīstoties ar Valmieras Industriālā parka izveidi, tā attīstībai piesaistīto finansējumu 20 miljonu apmērā, plānoto īres namu būvniecību, interesēja, kādus ieguvumus var no tā sagaidīt arī no pilsētas attālāk dzīvojošie. Kā paskaidroja Jānis Baiks, visas šīs aktivitātes tiek īstenotas ar mērķi piesaistīt investorus, sekmēt jaunu darba vietu radīšanu, gūt pašvaldībai papildu ieņēmumus. Industriālā parka izveides vieta izvēlēta startēģiski svarīgas loģistikas, lielu inženierkomunikāciju pieslēgumu, dzelzceļa tuvuma, kā arī darbinieku pieejamības dēļ. 

Lauku teritorijās nozīmīga ir sabiedriskā transporta pieejamība, kas īpaši ietekmē senioru mobilitāti. To pašvaldības pārstāvji saklausīja arī Rūjienā. Iedzīvotājiem ir grūtības apmeklēt ārstus, kultūras pasākumus, ne tikai tāpēc, ka sabiedriskais transports attiecīgajās dienās nekursē, bet tās ir arī izmaksas. Izteikta vēlme, lai ārstniecības speciālisti pieņemtu konkrētās dienās Rūjienā, būtu pieejamāki ģimenes ārsti. Iedzīvotāji atzinīgi novērtēja senioru bezmaksas braukšanas kartes Valmieras sabiedriskajā transportā, kas ir svarīgi, ja jādodas pie ārstiem uz Vidzemes slimnīcu.

Iedzīvotājus satrauc arī autoceļu stāvoklis, paužot neapmierinātību vairāk par valsts ceļu uzturēšanu, īpaši ziemā. Vietējo zemnieku saimniecību ceļu uzturēšanas kvalitāti un to attīrīšanas no sniega operativitāti iedzīvotāji un arī pašvaldība vērtē atzinīgi. Ivo Virsis, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos – Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs, izteica pateicību vietējiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kuri aktīvi piedalās iepirkumos un atbildīgi veic arī pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbus. Iedzīvotāji iepazīstināti ar pašvaldības īstenoto komunikāciju ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Rūjienieši vēlējās uzzināt, kāda rīcība ir sekojusi pēc Rūjienas autoostas slēgšanas, kā pašvaldība risina šo jautājumu. Ir pieņemts lēmums ēku nodot pašvaldībai. Tajā plānots nodrošināt telpas pašvaldības policijas darbiniekiem, bet uzgaidāmo telpu un bijušās veikala telpas nodot nomā, rīkojot izsoli. 2024. gada budžetā paredzēts finansējums autoostas ēkas remontam.

Iedzīvotāji interesējās arī par citām pašvaldības apsaimniekošanā esošajām ēkām un to optimizāciju, piemēram, bijušās pagastmājas izmantošanu. Tā kā šādas ēkas prasa salīdzinoši lielu līdzekļu ieguldījumu to uzturēšanai, tad ir plāns veikt neizmantoto ēku izvērtēšanu un meklēt iespējas tās pārdot, lai vairāk budžeta līdzekļu varētu novirzīt attīstībai. 

Klātesošie aicināja iepazīstināt, ko Rūjienas pilsētai nozīmē tituls “Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024”, kā arī izteica vēlmi pēc plašāka kultūras piedāvājuma, iespējām senioriem doties ekskursijās. Toms Upners, Valmieras novada kultūras pārvaldes vadītājs un domes deputāts, pastāsīja, ka kultūras pērles programmā paredzētie pasākumi uzsāksies šogad un plānotas trīs aktivitāšu daļas, lai pēc iespējas plašāk iesaistītu visu vecumu ļaudis. Tāpat apliecināja, ka pašvaldība godā kultūras tradīcijas, kā arī novads ir bagāts ar kultūras pasākumiem dažādām gaumēm. 

Savukārt aktīvie iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties biedrībās, kas ir viens no veidiem, kā veicināt sasvstarpēju dialogu un kopīgi uzlabotu savu dzīvesvidi, kā arī tā ir iespēja piesaistīt finansējumu dažādām aktivitātēm, tostarp ekskursijām. Atsaucās biedrība “Rūjienas Ievas” un aicināja pievienoties ikvienu, kam ir interese satikties un īstenot kopīgas aktivitātes. Tikšanās notiek katru trešdienu plkst. 10.00 Rūjienas Tautskolā. 

Tikšanās laikā uzklausīti un atbildēti arī citi jautājumi. Valmieras novada pašvaldības speciālisti ir pieejami iedzīvotājiem. Var gan klātienē, iepriekš piesakoties, gan telefoniski vai e-pastā saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Kontakti pieejami tīmekļvietnē valmierasnovads.lv

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 21. februārī Strenčos.