Tikšanās ar iedzīvotājiem Mazsalacas apvienībā

7. februāra vakarā Valmieras novada pašvaldības vadība, deputāti, apvienības vadītājs, struktūrvienību vadītāji tikās ar iedzīvotājiem Mazsalacas apvienībā. Paldies ikvienam, kurš izbrīvēja laiku un ieradās uz tikšanos. Kā vienmēr, tikšanās ar iedzīvotājiem Mazsalacā ir kupli apmeklētas, sanāca vairāk nekā 100 iedzīvotāji, kuri aktīvi uzdeva jautājumus un iesaistījās diskusijās. 

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks ar sanākušajiem pārrunāja, kā veidojas pašvaldības 2024. gada budžets, pastāstot, ka, pašvaldības ieņēmumiem saglabājoties nemainīgi, vislielāko ietekmi 2024.gada budžetā atstāj kredītprocentu maksājumi, komunālo maksājumu pieaugums, valsts lēmumi bez sekojoša finansējuma, kā piemēram, pirmsskolas izglītības iestāžu un pedagogu algu palielināšana, minimālās algas palielināšana, deinstitucionalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas turpināšana un ēku un telpu uzturēšana, ugunsdzēsības un civilā aizsardzība, arī atskurbtuves uzturēšanu vairāk nefinansēs valsts. Nemainīgi iedzīvotājiem ir interese, vai apvienības ienākumi tiek novirzīti katrai apvienībai. Jāuzsver, ka visi ienākumi paliek apvienības izdevumiem.

Diskusijās ar iedzīvotājiem tomēr ir skaidrs, lai attīstītu novadu kopumā, it īpaši tālāk no centra un tuvu robežai, jādomā, kā efektīvi saimniekot, jo visam diemžēl naudas nepietiek un jādomā par ēku efektīvu izmantošanu, lai varētu kaut ko attīstīt.

Arī Mazsalacā iedzīvotājiem joprojām sāpīgs jautājums ir neizbūvētie inženierkomunikācijas tīkli, ko novads cenšas sakārtot sarežģītos finansiālos apstākļos. Jaunais pašvaldības budžets vēl nav pieņemts, tomēr prioritātes un steidzamie projekti, ko vairs nevar atlikt, ir zināmi.

Valmieras novada pašvaldība no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda Mazsalacas vidusskolai ir piesaistījusi 800 000 eiro, līdz ar to jāpārskata, cik efektīvi tiek izmantotas pašvaldības ēkas, tai skaitā, izglītības iestāžu telpas. Jānis Baiks aicināja diskutēt un pieņemt labāko lēmumu visiem kopā.  Darba grupai no Mazsalacas un Valmieras lēmums par  vislabāko un visiem piemērotāko variantu jāpieņem līdz 15. aprīlim.

Iedzīvotāji satraucas arī par Sēļu muižas nākotni pēc administratīvajām izmaiņām kultūras iestāžu tīklā. Kultūras pārvaldes budžetā ir iekļauti vairāki pasākumi, tajā skaitā Mazie Opermūzikas un Mākslas svētki, kas arī šovasar notiks. Muiža kā kultūrvieta ir uzturēta, kolektīvu darbība saglabāta, arī bibliotēka strādā, drīzumā tur tiks izveidots Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Ir izaicinājumi, kā muižu attīstīt par tūrisma objektu. Viens no pašvaldības piedāvātajiem variantiem ir rīkot nomas tiesību izsoli, lai muižai piesaistītu kādu radošu cilvēku apvienību. Mazsalacā jau ir  lielisks piemērs – Āža krogs, ko apsaimnieko radoši cilvēki un pašvaldība palīdz ar līdzfinansējumu.

Valmieras novada pašvaldība ir izstrādājusi Skaņākalna labiekārtošanas projektu. Tas būs pamats, lai piesaistītu projektu finansējumu tā realizēšanā. Plānota projekta prezentācija arī iedzīvotājiem.

Neatbildēts jautājums, ko pašvaldība nevar ietekmēt, ir ģimenes ārsta pieejamība Mazsalacā, diemžēl veselības sistēma nav tā sakārtota, lai lauku pilsētas būtu pievilcīgas jaunajiem ārstiem.

Tāpat aktuāli jautājumi ir par ceļa sakārtošanu un nepietiekamo valsts finansējumu ceļu stāvokļa uzlabošanai. Tie ir dienaskārtības jautājumi, kas aktuāli ne tikai Valmieras novadā, bet visā valstī. 

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem jaunnedēļ 13. februārī plkst. 18.00 Kocēnu Kultūras namā.