Tikšanās ar iedzīvotajiem Mazsalacā

30. marta vakarā Mazsalacas vidusskolā, Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, kopā ar domes deputātiem pulcēja pilnu zāli ar iedzīvotājiem, lai pārrunātu aktualitātes novadā un Mazsalacas apvienībā.

Atklājot sanāksmi, J. Baiks prezentēja Valmieras novada, kā arī Mazsalacas apvienības budžeta ienākumus un 2023. gadā plānotos darbus.

Lielas diskusijas izvērtās par pirmsskolas izglītības iestādes saglabāšanu Ramatā un Mazsalacas vidusskolas nākotni. J. Baiks uzsvēra, ka šobrīd notiek cīņa jau ar Mazsalacas apvienības iedzīvotāju skaita samazināšanās sekām, jo kopš 2000. gada apvienībā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 35%. Pašvaldības mērķis ir samazināt iedzīvotāju skaita krituma tempu un apturēt to, kā arī saglabāt pašvaldības pakalpojumus šajā apvienībā. Izskanēja aicinājums iedzīvotājus domāt tālredzīgi, un stiprināt Mazsalacas pilsētas pakalpojumu grozu, jo domājot par novada attīstības nākotni, ir saprotams, ka katrā 31 teritoriālajā vienībā Valmieras novadā nevarēs attīstīt vienlīdzīgu pakalpojumu piedāvājumu.

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) skolu tīkla optimizācijas plānus, paredzēts, ka arī Mazsalacas vidusskola tuvāko gadu laikā tiks reorganizēta, tāpēc ir izveidota darba grupa ar pārstāvjiem no pašvaldības Izglītības pārvaldes, Mazsalacas vidusskolas, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes un Mazsalacas apvienības, kuri kopīgi diskutē, kā nodrošināt izglītības pakalpojumu šajā apvienībā. 1. septembrī pašvaldība var saskarties ar ļoti lielu trūkstošo pedagogu skaitu. Tāpēc priekšlikums ir visas izglītības iestādes pārcelt tiešā Mazsalacas vidusskolas tuvumā.  Pirmsskolu ar sešām grupām veidot daļēji skolā un jaunā piebūvē pie Mazsalacas vidusskolas, savukārt Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolu pārvietot uz Valtenberģu muižu. Valmieras novadā, pēc sarunām ar IZM, ārpus Valmieras, ar laiku tiks saglabāta tikai viena vidusskola un tā būs Rūjienas vidusskola.

Mazsalacieši interesējās arī par novada dabas pērli – Skaņākalna dabas parku. Tas kopš 2022. gada maija ir Valmieras Olimpiskā centra apsaimniekošanā. Šobrīd, papildus jau izdarītajiem darbiem – bīstamo konstrukciju demontāža, apgaismojuma uzstādīšana un jaunu soliņu izveide, tiek domāts par vēl garāka apgaismojuma posma nodrošināšanas, kā arī iespējas uzlādēt mobilās ierīces un elektrības pieslēguma ierīkošana dabas parka teritorijā. Atbildot uz iedzīvotāju jautājumu, kāpēc pārējiem, izņemot mazsalaciešus ir jāmaksā ieejas maksa, J. Baiks vaicāja retoriski, vai mazsalaciešiem no savas kopienas budžeta ir jāmaksā par parka uzturēšanu, ko apmeklē viesi arī no citām pilsētām un pagastiem?

Iedzīvotāji arī interesējās par ceļu tīkla sakārtošanu, aicinot padomāt par ceļa Mazsalaca- Vilzēni nozīmīgumu, kas ir tuvākais ceļš no Mazsalacas līdz Rīgai un šīs apvienības iedzīvotājiem vitāli svarīgs. J. Baiks informēja, ka arī par ceļiem tiek domāts, lai gan līdz ar ģeopolitiskajiem notikumiem un attiecīgi – sadārdzinājumu energoresursiem, 2023. gadā ir īpaši jāizvērtē prioritātes, jo jau 2022. gadā dēļ cenu kāpuma, ēku uzturēšanai un sociālajiem pabalstiem visā novadā kopā papildus bija nepieciešami gandrīz pieci miljoni eiro. Tāpēc pašvaldība izvērtēs piederošo telpu katra kvadrātmetra lietderību, lai nebūtu nākotnē jāmaksā lieka nauda par telpu uzturēšanu.

Tikšanās laikā Mazsalacas apvienības iedzīvotāji tika aicināti aktīvi piedalīties kopienas līdzdalības iniciatīvās un  domāt par iedzīvotāju padomes veidošanu nākotnē, lai saskaroties  savā starpā dažādiem viedokļiem, varētu savstarpēji izdiskutēt visus plusus un mīnusus un vienoties par kopēju nostāju.

Paldies visiem sanākušajiem par veltīto laiku un konstruktīvo diskusiju – veidosim Valmieras novadu kopā!