Teritorijas labiekārtošana, vides izglītība praksē balstītā piemērā, simbolikas lietošana un patriotiskā audzināšana kopienā (2023)

Teritorijas labiekārtošana, vides izglītība praksē balstītā piemērā, simbolikas lietošana un patriotiskā audzināšana kopienā (2023)

Teritorijas labiekārtošana, vides izglītība praksē balstītā piemērā, simbolikas lietošana un patriotiskā audzināšana kopienā (2023)


Projekta īstenotājs: Vēja brāļu ordenis “Stakeln”
Pašvaldības finansējums: EUR 738
Projekta mērķis: Pabeigt biedrībai “Vēja brāļu ordenis “Stakeln”” piederošās teritorijas labiekārtošanu, lai priecētu gan Strenču pilsētas iedzīvtoājus, tās viesus, gan biedrības organizēto pasākumu dalībniekus. Gan ikdienā, gan pasākumu laikā biedrība plāno izmantot valsts vai pašvaldības un savu simboliku, tāpēc nepieciešams uzstādīt drošus, slēdzamus  karoga mastus un pasūtīt karogus.
Paveiktais: veikta īpašuma Trikātas ielā 1A, Strenčos sakopšana (izcirsti krūmi, teritorija attīrīta no būvgružiem, izlīdzināts reljefs, uzvesta melnzeme, iesēts zāliens;  uzstādīti divi karogu masti ar karogiem.