Tehnikumā pieprasījums pārsniedz studiju vietu piedāvājumu

Valmieras Tehnikums

Valmieras tehnikumā jaunajam mācību gadam pieteikumu skaits par 54% pārsniedz pieejamo studiju vietu skaitu. 2023./2024. mācību gadā tehnikumā plānots uzņemt 225 audzēkņus 12 izglītības programmās, ir saņemts rekordliels pieteikumu skaitu – 346.

Jau vairākus gadus Valmieras tehnikuma kolektīvs strādā pie tā, lai celtu profesionālās izglītības kvalitāti un prestižu, mudinot vidējo profesionālo izglītību apgūt jauniešus ar spēcīgām zināšanām, īpaši STEM (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika) jomas izglītības programmās. Ņemot vērā augsto pieteikumu skaitu, tiek rīkots atlases konkurss, uzņemot izglītības programmās jauniešus ar labākajiem mācību rezultātiem.


Pieprasītākā specialitāte, kuru jaunieši vēlas apgūt Valmieras tehnikumā, ir programmēšanas tehniķis, otra populārākā ir klientu apkalpošana, kam seko loģistika un mašīnbūvē.


Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša: ”Paldies vecākiem un jauniešiem, ka novērtē Valmieras tehnikumu un pēc 9. klases izvēlas kā prioritāro izglītības iestādi mācību turpināšanai. Valmiera ir industriāla un rūpnieciska pilsēta, kura nemitīgi attīstās un pilnveidojas, pieprasot jaunas izglītības programmas, jaunas prasmes darbiniekiem. Valmieras tehnikumā 8 no 12 izglītības programmām ir STEM jomas, kuras sadarbībā ar nozarēm mērķtiecīgi attīstām un stiprinām. Darba spēka trūkums vērojams daudzās nozarēs, tādēļ, ņemot vērā nozaru pieprasījumu un augsto pieteikumu skaitu, esam lūguši Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot vēl papildus 25 studiju vietas – programmēšanas tehniķis – 10, atjaunojamās enerģētikas tehniķis – 5, mehatronisko sistēmu tehniķis – 10.”


Valmieras tehnikumā ir lielākais izglītojamo skaits vidusskolas posmā visā Valmieras novadā. Palielinoties audzēkņu skaitam un grupu (klašu) piepildījumam, izglītības iestādē aktuāls ir cilvēkresursu jautājums, pedagogu piesaiste, lai nodrošinātu gan vidējas izglītības mācību priekšmetus (matemātiku, latviešu valodu, fiziku u.c.), gan profesionālos mācību priekšmetus (programmēšana, enerģētika, metālapstrāde u.c.).

Pie mums pamatdarbā šobrīd strādā 44 pedagogi, tas nav ne maz, ne daudz, ņemot vērā, ka jāmāca vidusskolas posma mācību priekšmeti un STEM jomas profesionālie priekšmeti, kur nozarē strādājošajiem ,iespējams,  atalgojums ir konkurētspējīgāks. Katru gadu aicinām mūsu komandai pievienoties jaunus kolēģus, jo palielinās audzēkņu skaits mācību grupās un izglītības iestādē kopumā. Priecājamies par sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, kas savos speciālistos saskata potenciālu un iedrošina tos kļūt par Valmieras tehnikuma mācībspēkiem, ļaujot, piemēram, dažas dienas mēnesī strādāt skolā,

norāda Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša.

Valmieras tehnikums ir viena no modernākajām skolām Latvijā ar septiņām mācību laboratorijām, kur profesionālo vidējo izglītību apgūst jaunieši, bet izglītoties mūža garumā var arī viņu vecāki un vecvecāki. Vairāk par izglītības iestādes piedāvātajām iespējām lasīt www.valmierastehnikums.lv

Informāciju sagatavija:

Linda Riba,

Valmieras tehnikums