Sveikti Valmieras novada pirmie 2023. gada Dimanta pāri

Valmieras novada 2023. gada Dimanta pāris - Vija un Arnolds Beriņi

Godinot laulības un ģimenes vērtību, aprīļa izskaņā un maija sākumā sveikti divi Valmieras novada 2023. gada Dimanta pāri, kuri laulībā aizvadījuši skaistus 60 gadus – Vija un Arnolds Beriņi un Anna un Arvīds Brauķi.

Vija un Arnolds Beriņi no Valmieras

29. aprīlī Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā svinīgā ceremonijā, klātesot pāra tuviniekiem, godināts Dimanta pāris Vija un Arnolds Beriņi.

Vijai bērnība un skolas gadi aizvadīti Kocēnu pusē, Arnoldam – Rūjienas pusē. Pēc skolas pabeigšanas Vija Rīgā izmācās par frizieri un viss darba mūžs tiek pavadīts Valmierā, frizētavā “Šarms” pilsētas centrā. Savukārt Arnolda ģimene no Rūjienas pārceļas uz dzīvi Valmierā un Arnolds turpina mācības Ozolu profesionāli tehniskajā skolā. Arnolda darba mūžs aizvadīts šofera profesijā, strādājot Valmieras autotransporta uzņēmumā Nr. 17 (“Valmieras ATU-17”).

Pāra iepazīšanās stāsts aizsākās 1962. gada vasaras beigās, kad Vija kopā ar draudzenēm devās uz balli Vecpuišu parkā. Vija stāsta: “Skanēja mūzika un mani uz deju lūdza ļoti nopietns, stalts jauneklis. Padejojām un pēc balles devāmies katrs uz savu pusi.” Bet tad sekoja nākamā balle, kurā atkal tiek dejots ar to pašu stalto jaunekli. Trešā balle un tikšanās Kocēnos viņiem bija liktenīgā – abi dejoja, vārdu pa vārdam ritēja sarunas un tad jau sekoja tikšanās un draudzība, kas pārauga skaistā mīlestībā.

1963. gada 30. aprīlī Valmieras rajona Dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēta abu laulība. Kāzas lustīgā gaisotnē tika svinētas Vijas vecāku lauku mājā Kocēnu pusē, pēc tam Arnolds pārcēlās uz dzīvi pie sievas. Piedzima dēls un jaunajai Beriņu ģimenei Arnolda darba vieta piešķīra nelielu dzīvoklīti Valmierā. Un tad abi izlēma, ka cels savu ģimenes māju, ko paveica pašu spēkiem.

“Mūsu prieks ir mūsu māja, dārzs un mirkļi, kad pie ģimenes galda svētkos un jubilejās pulcējas dēls Aigars, divi mazbērni un divi mazmazbērni. Jaunībā mūsu vaļasprieks bija ceļošana – pabūts Baikālā, Kaukāzā, Čehijā, apceļota Latvija, Lietuva, Igaunija. Priecājamies par katru nodzīvoto dienu, kas mums atvēlēta. Mēs ļoti bieži sakām viens otram “paldies”, rūgtumu sirdī cenšamies neturēt. Dzīvē ir visādi gājis, bet abi kopā ar visu vienmēr esam tikuši galā,”

stāsta Vija un Arnolds.

Beriņi ir čakli un darbīgi – rosās savās mājās un iekoptajā dārzā Valmierā, kā arī turpina rosīties Kocēnu pusē mantotajā zemē.

Anna un Arvīds Brauķi no Rencēnu pagasta

2. maijā ģimenes mājās “Līdumnieki” Rencēnu pagastā sirsnīgā gaisotnē Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas pārstāves sumināja Annu un Arvīdu Brauķus par kopdzīvē pavadītām sešām saticīgām desmitgadēm.

Anna bērnību un pirmos skolas gadus pavadījusi Latgalē. Dzīves līkloči mazotnē, agri zaudējot mammu, atveda Annu uz Vidzemi. Sākumā viņa dzīvoja pie tantes, taču vēlāk viņu Rencēnu pusē pie sevis dzīvot uzņēma māsīca, aicinot palīdzēt ar mazu bērniņu. Savukārt Arvīds visu savu mūžu pavadījis Valmieras pusē (dzimtā vieta ir Lizdēni).

Uzrunājot laulātos, kā viņi iepazinušies, Anna atbild, ka vēlēšanu laikā – savulaik visi vesti ar smago mašīnu, lai dotos vēlēt. Anna smej, ka tolaik Arvīds smuks puisis bija. Savukārt Arvīds atceras, ka viņa brālis ar sievu arī dzīvojis tepat Bukā un pēc kādām jubilejas svinībām viņš mājās pavadīja Annu, un tā sākās abu kopīgais stāsts. Anna “aizķērusi” ar savu skaistumu.

Bildinājumu Anna saņēma mājās – abi jau ātrāk dzīvojuši kopā. Nolēmuši, ka jāprecas un jādibina ģimene. Kāzas svinējuši 1963. gada 29. aprīlī “Kalnšķēpos”, Rencēnu pagastā. Aizvadīts ražens darba mūžs. Anna un Arvīds ir pateicīgi par diviem bērniem – dēlu un meitu. Izauguši četri mazbērni un sagaidīti divi mazmazbērni. Abi ir pateicīgi arī par tuvinieku sniegto mīļumu, ka viņus atceras un apciemo.

“Mēs ļoti labi esam nodzīvojuši šos gadus kopā. Ļoti labi satiekam, sešdesmit gadus esam pavadījuši laulībā un ne reizi nebija domas, ka mums jāšķiras, lai jau arī šad tad gadījās pa kādam strīdiņam. Tikai veselības mums šobrīd pietrūkst mazdrusciņ. Labi, ka esam viens otram, varam viens otru atbalstīt,”

stāsta Anna.

Tagad vecumdienās abi dzīvo pie meitas.

Abi Dimanta pāri saņēma Latvijas Republikas jaunās laulības apliecības, finansiālu atbalstu no Valmieras novada pašvaldības, kā arī suvenīrus.

Svinīgās ceremonijas “Gada Dimanta pāris” ietvaros visa gada garumā aicinām Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļā pieteikties pārus, kuri 2023. gadā atzīmē Dimanta kāzu jubileju – laulībā aizvadīti 60 gadi – un kuri ir Valmieras novada iedzīvotāji (deklarēti Valmieras novadā ne mazāk kā vienu gadu).

Dimanta pāru sveikšana norisinās pēc pāru vēlēšanās katra kalendārā gada ietvaros, saskaņojot to ar Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļu. Pāris, kurš veselības problēmu dēļ nevar ierasties uz ceremoniju klātienē Dzimtsarakstu nodaļā, tiek godināts dzīvesvietā.

Pieteikšanos sveikšanai var veikt pats pāris vai tā ģimenes locekļi, zvanot pa tālr. 25620055, 64225313, rakstot uz e-pastu vai personīgi ierodoties Dzimtsarakstu nodaļā.